วิธีการปลูกผักสลัดในกระถางอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปลูกผักสลัดในกระถางอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ผู้เขียนมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านน้อยเพราะที่ดินมีราคาแพงมาก จึงต้องใช้พื้นที่ทุกส่วนอย่างลงตัวที่สุด ทำให้การปลูกพืชผักสวนครัวขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือปลูกไว้ทานเอง

ทำได้ยาก สำหรับคนที่ต้องการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวๆอยู่ภายในบริเวณบ้านแต่มีพื้นที่ว่างไม่มาก วันนี้ผู้เขียนมีไอเดียปลูกผักสลัดในกระถางมาแนะนำให้ทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะ

วิธีการปลูกผักสลัด ผักกาดหอมในกระถาง

“การปลูกผักสลัด”ในกระถางมีวิธีการและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเพราะผักสลัดมีหลากหลายชนิด บางชนิดสีสวยลำต้นเตี้ยลักษณะใบสวยนอกจากปลูกในกระถางเพื่อไว้ทานหรือปลูกขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วยังเป็นไม้ประดับที่สวยงามเมื่อโตเต็มที่แล้วเรายังนำไปขายเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง ผักสลัดที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น ผักกาดหอมซึ่งสามารถนำเมล็ดมาปลูกลงในกระถางแขวนหรือภาชนะอื่นๆเช่นขวดน้ำพลาสติกขนาด 1 ลิตรได้

เพราะผักกาดหอมใบเป็นผักที่มีรากสั้นไม่ลึกลงไปในดินมาก หากปลูกในกระถางแขวนก็เพียงนำไปแขวนไว้ตามส่วนต่างๆของบ้านที่มีแสงแดดส่องถึง วิธีนี้ไม่ต้องใช้พื้นที่ว่างในการปลูก ส่วนการปลูกลงในภาชนะอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกขนาด1ลิตรก็อาจทำเป็นชั้นไม้แล้วนำไปวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเลือกส่วนที่มีแสงแดดส่องถึง จากนั้นนำภาชนะที่ปลูกผักสลัดไปจัดเรียงไว้เป็นวิธีปลูกผักที่ใช้พื้นที่ไม่มาก
ผักสลัดมีหลายชนิดแต่ควรเลือกปลูกประเภทที่เจริญเติบโตที่ส่วนใบลำต้นเตี้ยและมีสีสวย

วิธีการปลูกผักสลัดในกระถางอาชีพเสริม

ผักสลัด

แนะนำวิธีการปลูกผักสวนครัวขายและปลูกผักสวนครัวในกระถาง เช่น เรดโอ๊คเรดคอเรล ผักกาดหอม เมล็ดพันธุ์ผักสลัดราคาไม่แพงส่วนใหญ่ขายเป็นซองราคาซองละ 25 บาท บรรจุ 200-300 เม็ด หากไม่สะดวกในการไปเลือกซื้อก็สามารถสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ได้เช่นกัน การปลูกผักสลัดในกระถางเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือบทความอื่นๆเกี่ยวกับการแนะนำอาชีพรวมถึงการหารายได้เพิ่มในเว็บไซต์ datacatalog.org อาจต้องศึกษาข้อมูล

หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในบางเรื่อง เพราะบางบทความอาจเป็นเพียงการแนะนำช่องทางทำกินเพื่อให้คนที่ต้องการมีอาชีพเสริมได้เกิดแนวคิดและมีมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จมีรายได้หรือมีอาชีพตามที่ต้องการได้เร็วขึ้น