นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

Privacy policy

เว็บไซต์ Datacatalog.org ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เข้ามายังเว็บไซต์ Datacatalog.org ดังนี้

นโยบายการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์

1. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อค้นหาข้อมูลและการบริการ หรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ

2.เราสามารถใช้อุปกรณ์ซอฟแวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้เข้าใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

3.เราอาจใช้ระบบ Cookie ในการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมไปใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ Datacatalog.org เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.เว็บไซต์ Datacatalog.org จำเป็นที่จะต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)

2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด

3.เราจะไม่จัดสรร หรือจำหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

4.เว็บไซต์ Datacatalog.org จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

กระบวนการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Datacatalog.org อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเมื่อใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา