ขายน้ำแครอทน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ
อุปกรณ์ทำขนมขายทำเบเกอรี่ขายเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ
ปลูกกล้วยไม้ช้างกล้วยไม้สกุลช้างขายเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ
เพาะพันธุ์ต้นหว้าขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุทำเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน