ปลูกถั่วลิสงเป็นอาชีพอิสระทำเงินที่ขายง่ายราคาดี
การปลูกฟักทองพันธุ์ฟักทองที่น่าปลูกอาชีพเสริมทำที่บ้าน
ปลูกไม้ตัดใบขายเป็นอาชีพเสริมการเกษตร
ปลูกพริกไทยสดขายเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร
ปลูกดาวเรืองขายเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร