สำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพที่น่าสนใจ

ธุรกิจส่วนตัว

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบการทำงานที่มีความเป็นอิสระ ไม่ต้องทำงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ไม่ต้องรอรับฟังคำสั่งจากใคร และอาชีพที่หลายคนสนใจก็คือการทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภท

แต่การทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจากจะต้องมีความรู้ความสามารถมีความถนัดในงานประเภทนั้นๆอยู่บ้างแล้ว การทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า “ธุรกิจส่วนตัว” ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ

ปัจจัยที่ต้องคำนึงก่อนเริ่มธุรกิจส่วนตัว

คำว่า “ธุรกิจ” หรือกิจการ หมายถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เอกชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไรและเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ รูปแบบขององค์กรธุรกิจยังแบ่งออกเป็น กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท

จากความหมายของคำว่าธุรกิจ จะเห็นว่า การทำธุรกิจส่วนตัวก็คือ องค์กรหรือกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว ทำหน้าที่บริหารจัดการเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน ด้านการทำงาน ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลกำไรตามที่ตนเองซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อทราบความหมายของคำว่า ธุรกิจส่วนตัวแล้ว ก็จะทำให้เห็นว่า การทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดังนั้นการเลือกประเภทของธุรกิจ จึงนอกจากจะมีความรู้ความชำนาญแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆ เป็นส่วนประกอบอีกด้วย เช่น

-เรื่องของเงินทุน เงินทุนมีผลกับการเลือกขนาดของธุรกิจ หากเป็นกิจการเล็กๆที่ใช้แรงงานคนในครอบครัว เช่นธุรกิจร้านอาหารอาจใช้เงินลงทุนไม่มากและมีเงินสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่หากเป็นธุรกิจ SME จำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนตามที่กฎหมายธุรกิจ SME กำหนดไว้เพื่อใช้กำหนดขนาดของธุรกิจ

-ความต้องการของตลาด การเลือกประเภทของธุรกิจต้องดูความต้องการของตลาด เป็นปัจจัยหลัก หากขายสินค้าหรือผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น ก็ต้องดูความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก

-วัตถุดิบ ประเภทของธุรกิจหากใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็จะทำให้สินค้ามีต้นทุนต่ำ ทำให้มีผลกำไรสูงsme interesting

-กำลังการผลิต หากเลือกทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต ต้องพิจารณาถึงการจ้างงาน หากไม่มีแรงงานในพื้นที่ก็อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น

สำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพที่น่าสนใจ หากยังเลือกประเภทธุรกิจไม่ได้ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวที่ datacatalog.org นำมาฝาก คงช่วยให้เลือกประเภทธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะ