ธุรกิจ SME มีอะไรบ้าง

ธุรกิจ SME

สำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่สนใจธุรกิจ sme อาจยังรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี เนื่องจากไม่รู้ว่าธุรกิจsme นั้นมีอะไรบ้าง datacatalog เชื่อว่าหลายคนรู้จักธุรกิจ sme ว่าเป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก

และเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทำให้ธุรกิจsme กลายเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่คิดจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งความจริงแล้วธุรกิจsme ยังมีรายละเอียดที่นักลงทุนควรศึกษาอาทิเช่น ประเภทของธุรกิจนั้นมีอะไรบ้าง

ธุรกิจ SME มีอะไรบ้าง

ก่อนที่จะศึกษาธุรกิจ sme ว่ามีอะไรบ้างเพื่อสะดวกต่อการตัดสินใจ เลือกลงทุนผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่า ธุรกิจ sme หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่ดำเนินการ ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่การผลิต การค้า และการบริการ เมื่อทราบแล้วก็มาดูกันว่าธุรกิจsme ในแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างอาทิเช่น

กลุ่มการผลิต
เป็นการผลิตในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ เช่น การผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค การแปรรูปอาหาร ผลิตอาหารสำเร็จรูป อุตสาหกรรมการทอผ้า อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรมเครื่องจักรสาน การทำเหมือแร่ชนิดต่างๆ การขุดเจาะถ่านหิน การขุดเจาะน้ำมัน

กลุ่มธุรกิจการค้า
เป็นธุรกิจที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต หรืออุตสาหกรรมต่างๆไปสู่ผู้บริโภค ครอบคลุมทั้งรูปแบบการค้าส่ง และการค้าปลีก
กลุ่มธุรกิจบริการ
เป็นประเภทธุรกิจที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม เสริมความงามและธุรกิจสปาธุรกิจ SME มีอะไรบ้าง
ปัจจุบันการลงทุนในธุรกิจsme ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นทางเลือกที่เหมาะ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่กำลังเริ่มจะทำธุรกิจใหม่ๆ เพราะนอกจากเป็นธุรกิจขยาดย่อมที่ สามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม หรือตามความพร้อมของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ และได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาธุรกิจSME ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง การเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดย่อม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่ เพียงเลือกธุรกิจที่สนใจ ทำการศึกษาวางแผนแล้วลงมือทำความสำเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะ