แฟรนไชส์กาแฟ ธุรกิจที่น่าสนใจเลือกแฟรนไชส์กาแฟได้ง่ายขึ้น

แฟรนไชส์กาแฟ

การเปิดร้านขายกาแฟส่วนใหญ่นิยมเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งการทำเป็นธุรกิจร้านกาแฟขนาดใหญ่ หรือเปิดเป็นร้านเล็กๆ หากถามว่าการเลือกธุรกิจแฟรนไชส์

ดีกว่าการลงทุนซื้ออุปกรณ์และเรียนรู้สูตรการชงกาแฟด้วยตัวเองอย่างไร datacatalog.org มีข้อมูลดีๆมาเป็นคำตอบในเรื่องนี้ ค่ะ

แฟรนไชส์กาแฟ ธุรกิจที่น่าสนใจ

ปัจจุบันแฟรนไชส์กาแฟ มีหลายรูปแบบ ทั้งแฟรนไชส์กาแฟสด กาแฟโบราณในรูปของกาแฟถุงกระดาษ แต่ละรูปแบบมีการแข่งขันกันสูงมาก ปัจจัยความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านกาแฟจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบรนด์กาแฟดังๆเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายด้าน เช่น

1.กลุ่มลูกค้า หลายๆคนอาจให้ความสำคัญกับเรื่องของทำเลเป็นอันดับแรก แต่ปัจจุบันการขายกาแฟมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบอาจเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มลูกค้ากาแฟสด กลุ่มลูกค้ากาแฟโบราณ กลุ่มคนวัยทำงานที่มีกำลังซื้อ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือกลุ่มนักท่องเที่ยว สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการเลือกรูปแบบและแบรนด์กาแฟทั้งนั้น

2.ทำเล การเปิดร้านกาแฟก็เหมือนกับการทำธุรกิจอื่นๆที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของทำเล เมื่อเราเลือกกลุ่มลูกค้าได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการเลือกทำเล หากเราต้องการขายให้ลูกค้ากลุ่มวัยทำงาน ที่มีกำลังซื้อ ก็ควรเลือกทำเลที่มีหน่อยงาน ห้างร้าน หรือบริษัทตั้งอยู่ในย่านนั้น ในขณะเดียวกันหากต้องการขายให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ทำเลที่เหมาะกับการเปิดร้านก็ควรใกล้สถานศึกษาหรือขายในศูนย์อาหารของสถานศึกษานั้นๆ

3.ขนาดของธุรกิจ การกำหนดขนาดของธุรกิจ พิจารณาได้จากทำเลที่ตั้ง หากเป็นย่านชุมชนนอกจากเปิดเป็นร้านกาแฟแล้ว อาจให้บริการหรือขายอาหารด้วย ธุรกิจร้านกาแฟก็ต้องเป็นขนาดกลางหรือใหญ่ หากขายอยู่ในศูนย์อาหารของสถานศึกษาก็อาจเป็นเคาน์เตอร์หรือซุ้มกาแฟเล็กๆ

4.งบประมาณ เมื่อกำหนดขนาดของธุรกิจได้แล้ว ก็ต้องพิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่าย การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในร้าน หรือบางคนอาจพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ก่อน แล้วพิจารณาขนาดของธุรกิจเมล็ดกาแฟ

5.พิจารณาเลือกรูปแบบแฟรนไชส์กาแฟที่สนใจ เช่น กาแฟโบราณ กาแฟสด อาจเลือกจากงบประมาณที่กำหนดไว้ เลือกจากรูปแบบและเงื่อนไขของกาแฟแต่ละแบรนด์ หรือเลือกจากความมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า

สำหรับคนที่สนใจธุรกิจร้านกาแฟ องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้คงเป็นประโยชน์และช่วยให้พิจารณาเลือกแฟรนไชส์กาแฟได้ง่ายขึ้น เมื่อตัดสินใจแล้ว เพียงลงมือทำก็มีความสำเร็จรออยู่แล้วค่ะ