ปลูกคุณนายตื่นสายไม้ดอกไม้ประดับ ขายอาชีพเสริมหลังเลิกงาน

ปลูกคุณนายตื่นสายขาย อาชีพเสริมหลังเลิกงาน

อาชีพเสริมหลังเลิกงานวันนี้เป็นเรื่องของ “คุณนายตื่นสาย” ไม้ดอกไม้ประดับที่เลี้ยงง่าย ปลูกง่ายและไม่ต้องดูแลใส่ใจมากนัก แต่สามารถสร้างรายได้ให้ อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงปัจจุบันคุณนายตื่นสาย ที่นิยมปลูกมีทั้งพันธุ์แท้ และพันธุ์ผสมลักษณะเป็นไม้ดอกคลุมดินขยายพันธุ์ได้ง่ายโตเร็ว และออกดอกตลอดทั้งปี

เหมาะสำหรับปลูกลงกระถางแขวนขาย เป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานที่น่าสนใจ เพราะคนนิยมนำไปเป็นไม้ประดับ ตามอาคารสถานที่ต่างๆ การปลูก หรือขยายพันธุ์คุณนายตื่นสาย ทำได้ไม่ยากค่ะ หากต้องการปลูกขายเป็น อาชีพเสริมหลังเลิกงาน datacatalog.org มีขั้นตอนการปลูกและวิธีดูแลมาแนะนำดังนี้

ขั้นตอนการปลูกคุณนายตื่นสาย

1.การปลูกลงดินหากปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่ เช่นปลูกไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่ หรือตกแต่งสวนหย่อม ควรปลูกอยู่กลางแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึง และสามารถรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน ดินที่นำมาปลูกควรเป็นดินปนทราย หรือดินที่ระบายน้ำได้ดีก่อนปลูก ให้พรวนดินแล้วใช้ไม้แทงลงในดิน อย่าให้หลุมชิดกันเกินไป เพราะจะทำให้ดอกไม้ไม่โต จากนั้นนำกิ่งคุณนายตื่นสายที่เตรียมไว้ ปักลงในหลุมกลบดินให้แน่นแล้วรดน้ำเป็นอันเรียบร้อยค่ะ

2.การปลูกลงในกระถาง วิธีนี้เหมาะสำหรับปลูกขายค่ะก่อนทำการปลูก ให้เตรียมกระถางตามแบบที่เราต้องการเช่น กระถางแขวนหรือถุงดำจากนั้นนำกาบมะพร้าวมารอง ที่ก้นกระถางใส่ดินที่เตรียมไว้ลงไป ควรลดน้ำก่อนปลูกหากปลูกก่อนเมื่อรดน้ำ แล้วดินอาจยุบตัวทำให้กิ่งพันธุ์ที่เรานำมาปลูกลอยตัวขึ้น จากดินทำให้เสียเวลาปลูกใหม่ เมื่อเตรียมดินในกระถางเรียบร้อยแล้ว ใช้ไม้แหลมแทงลงในดินนำกิ่งคุณนายตื่นสายปักลงในหลุม กลบดินให้แน่นนำกระถางวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง หรือมีแสงรำไร

คุณนายตื่นสาย ไม้ดอกทำเงิน

ดอกคุณนายตื่นสาย

การดูแลรักษาต้นคุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสายเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดด หากปลูกในกระถางควรให้โดนแสงแดดอย่างสม่ำเสม อและรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งอย่าให้น้ำขังเพราะจะทำให้รากเน่าได้ ใส่ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 16-20-0 เดือนละครั้ง เคล็ดลับสำหรับการปลูกคุณนายตื่นสาย ให้ออกดอกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการปลูกในกระถางแขวน ต้องขยันเด็ดยอดใหม่ แล้วนำกิ่งปลูกลงในกระถางหากมีต้นเน่าให้ตัดออก วิธีนี้จะทำให้ต้นใหม่โตทันต้นเก่า และออกดอกอย่างสม่ำเสมอ เป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานที่มีรายได้ตลอดทั้งปีค่ะ