วิธีทำน้ำวีกราสประโยชน์ของน้ำวีกราส จากต้นอ่อนข้าวสาลี
วิธีทำพุดดิ้งนมสดขายอาชีพอิสระทำเงิน
ปลูกขิงขั้นตอนการปลูกขิงอ่อน ผลผลิตต่อไร่สูงอาชีพเสริมทำเงิน
ขั้นตอนการปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีขาย เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ
การปลูกข่าขายพันธุ์ข่าที่นิยมปลูกมีอยู่ 2 พันธุ์ คือข่าหยวกและข่าเหลือง