ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจน่าลงทุนในยุคนี้

ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจ

ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเช่น ธุรกิจ SME กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน ด้วยองค์ประกอบของธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการทั้ง 3 กลุ่มซึ่งได้แก่ การผลิต การค้า และการบริการทำให้มีธุรกิจ SME ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายหลายประเภท

หากให้จัดลำดับความน่าสนใจของธุรกิจ SME ในยุคนี้คงต้องยกให้กลุ่มธุรกิจการบริการ ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม เสริมความงามและธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย

กลุ่มธุรกิจประเภทการบริการ datacatalog มองว่าเป็นธุรกิจ SME ที่น่าสนใจในยุคนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดเสรีด้านการค้า และบริการประกอบกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดนักท่องเที่ยว ทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้ธุรกิจประเภทบริการการท่องเที่ยวได้รับความนิยม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจการให้บริการนวดแพทย์แผนไทยและอบสมุนไพร

ธุรกิจ SME ที่น่าลงทุน

ธุรกิจนวดแพทย์แผนไทยและอบสมุนไพร ถือว่าเป็นธุรกิจ SME ที่น่าสนใจและน่าลงทุน เราจะเห็นว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีบริการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะการนวดแผนไทยนอกจากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากการนวดคลายเส้น เพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยได้อีกด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจ SME ประเภทนี้ยังสามารถเลือกประกอบธุรกิจได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น เปิดบริการร้านนวดสปา เปิดบริการนวดแผนไทย หรือสร้างกลุ่มนวดแผนไทยไว้บริการให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการนวดแผนไทยมีหลายประเภทที่เหมาะสำหรับธุรกิจในแต่ละรูปแบบ เช่น การนวดเพื่อผ่อนคลาย

sme interesting

ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจ

นวดจับเส้น นวดประคบ นวดฝ่าเท้า นวดไมเกรน นวดสลายไขมันอโรมา การนวดสปอร์ต และการอบประคบสมุนไพรนอกจากธุรกิจSME ประเภทการบริการนวดแพทย์แผนไทย และอบสมุนไพรแล้ว ผู้ประกอบการที่สนใจ และเลือกลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ ยังสามารถพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจโดยการสร้างศูนย์ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หรือการนำพืชสมุนไพรมาผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับธุรกิจการนวดแผนไทยถือว่าเป็นการลงทุนทำธุรกิจSME ได้อย่างครบวงจร