เปิดร้านขายขนมออนไลน์เป็นอาชีพอิสระทำเงินใช้ทุนไม่มากและคู่แข่งยังน้อย
ผลิตภัณฑ์ otop ขายเป็นธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่ยังมีคู่แข่งไม่มาก ตอน2
การนำผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าท้องถิ่น โอท๊อป มาขายผ่านโลกออนไลน์ ตอน1
ข้อดีของธุรกิจออนไลน์ที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วๆไป
เปิดร้านค้าออนไลน์แล้วจะขายอะไรดี