ไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมนำไปเลี้ยงในฟาร์มขายเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ

ไก่พันธุ์ไข่

อาชีพเสริมที่น่าสนใจ วันนี้เป็นเรื่องของไก่พันธุ์ไข่ค่ะ ไก่พันธุ์ไข่ที่นอกจากเลี้ยงไว้เพื่อทานไข่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้ว ยังทำให้มีรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้น เพราะหากทานไข่ไม่หมดก็ยังนำไข่ไปขายได้

หรือจะขายลูกไก่พันธุ์ไข่ก็เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ ก็ทำได้ไม่ยาก หากสนใจ datacatalog.org มีเกร็ดความรู้มาแนะนำค่ะ

พันธุ์ไก่ไข่

ขายลูกไก่พันธุ์ไข่เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ เนื่องจากไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมนำไปเลี้ยงในฟาร์ม มีหลายรุ่นเริ่มตั้งแต่ลูกไก่เล็ก ราคาขายเฉลี่ยตัวละ 30-40 บาท ลูกไก่เล็กจะต้องใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 22 สัปดาห์

การเลือกขายลูกไก่เล็กมีข้อดีก็คือ เมื่อขายไม่หมดก็สามารถเพาะเลี้ยงต่อและนำไปขายเป็นไก่รุ่นได้ และไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงอีกหนึ่งรุ่นก็คือ ไก่รุ่นหรือไก่สาวที่ใช้เวลาเลี้ยงไม่นานประมาณ 16 สัปดาห์ก็สามารถเก็บไข่ขายได้ ราคาขายเฉลี่ยตัวละ 80-100 บาท

ข้อดีในการขายพันธุ์ไก่ไข่ ที่เป็นไก่รุ่น หรือไก่สาวก็คือนอกจากได้กำไรแล้ว หากขายไม่หมดก็ยังนำมาเลี้ยงต่อ และใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถเก็บไข่ขายได้ การเลี้ยงไก่ไข่จำนวนน้อยๆ อาจใช้วิธีเลี้ยงปล่อยซึ่งไม่ต้องใช้เงินทุน

สำหรับการสร้างโรงเรือน หรือหากเลี้ยงแบบขังกรง ก็อาจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมาดัดแปลง ทำเป็นภาชนะสำหรับเลี้ยงไก่ เช่น ทำรางอาหารจากกระบอกไม้ไผ่ ทำกรงเลี้ยงไก่จากไม้ไผ่ หรือไม้พาเลทที่เป็นวัสดุเหลือใช้ราคาไม่แพง

ไก่พันธุ์ไข่

ไก่พันธุ์ไข่

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาอาชีพเสริมที่น่าสนใจ หรือสนใจการเลี้ยงไก่ไข่ การขายลูกไก่พันธุ์ไข่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้มีรายได้เสริมแล้ว ยังมีอัตราความเสี่ยงในการขาดทุนน้อย เพราะลูกไก่ที่เหลือก็สามารถนำมาเลี้ยงเก็บไข่ขายได้ หากเป็นลูกไก่เล็กก็นำมาเลี้ยงต่อเพื่อขายเป็นไก่รุ่นหรือไก่สาวได้อีกด้วย