วิธีการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อทำเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

อาชีพอิสระที่น่าสนใจ ที่เรานำมาแนะนำในช่วงนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ หลากหลายประเภท ซึ่งวันนี้ Datacatalog.org ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ และวิธีการเลี้ยงมาแนะนำให้กับคนที่สนใจอีกเช่นเคย การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ ประเภทอื่นๆ ส่วนรายละเอียดการใช้เงินทุน และขั้นตอนการเลี้ยงเป็นอย่างไร เรามาศึกษารายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ไก่พันธุ์เนื้อและการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ และมีวิธีการเลี้ยงได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความพร้อมทางด้านเงินทุนของผู้ที่สนใจจะเลี้ยง สำหรับรูปแบบการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ อาทิเช่น

1.การเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำ เป็นวิธีการเลี้ยงโดยทำโรงเรือนจากวัสดุง่ายๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือวัสดุเก่าที่มีอยู่แล้ว เป็นโรงเรือนขนาดกลางที่สามารถเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อได้ประมาณ 1000 ตัวลักษณะโรงเรือนสร้างแบบหน้าจั่ว มุงด้วยแฝกขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 100 เมตร ด้านข้างของโรงเรือนเป็นมุ้งตาข่ายเพื่อกันลมและป้องกันสัตว์ต่างๆได้ โรยปูนขาวเพื่อกันเชื้อโรค และแมลง ปูพื้นด้วยแกลบแล้วพ่นยาฆ่าเชื้อเพียงเท่านี้ก็พร้อมสำหรับการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อได้แล้ว

2.การทำฟาร์มเลี้ยงแบบประกันราคา โดยการทำสัญญาผูกพันกับบริษัทใดผู้บริษัทหนึ่ง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ เช่นมีโรงเรือนเป็นของตนเอง ซื้อลูกไก่ และอาหารจากบริษัทฯ เมื่อเลี้ยงครบกำหนดก็ขายให้กับบริษัทในราคาประกัน

3.การเลี้ยงแบบคอนเทคฟาร์มมิ่ง ลักษณะการเลี้ยงเหมือนกับการซื้อแฟรนไชส์ จากบริษัทมาเลี้ยง ทางบริษัทจะมีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิด จัดหาอุปกรณ์ โรงเรือนในการเลี้ยงไก่ การซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรือนแบบระบบปิดปรับอากาศไก่พันธุ์เนื้อ และวิธีการเลี้ยง

4.การเลี้ยงไก่พันเนื้อแบบจ้างเลี้ยงให้กับบริษัทต่างๆ วิธีการจ้างเลี้ยงจะแตกต่างจากการประกันราคากับบริษัท เพราะรายได้ขึ้นกับราคาตลาด ได้เท่าไหร่คิดจากน้ำหนักไก่ และไก่รอดตายมากใช้อาหารใช้ยาน้อยก็ทำให้ผู้เลี้ยง มีรายได้มากตามไปด้วย

การทำอาชีพอิสระที่น่าสนใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อหรืองานอื่น ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักความชื่นชอบในอาชีพนั้นๆ Datacatalog.org ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอาชีพค่ะ