สินค้าโอทอป อาชีพเสริมสร้างรายได้

สินค้าโอทอป อาชีพเสริมสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ การขายสินค้าโอทอป เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ดี

เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมและคัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สินค้าโอทอปขายง่าย เหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ทั้งคนที่มีงานประจำและคนว่างงาน

ถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่พัฒนาเป็นอาชีพหลัก

การขายสินค้าโอทอป ทำได้หลายรูปแบบ หากอยู่ในย่านชุมชนอาจเปิดร้านเป็นศูนย์โอทอป ของจังหวัด หรือนำสินค้าโอทอปที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่าย หรือนำไปจัดมุมจำหน่ายสินค้า โอทอปตามห้างร้าน โรงแรม

เป็นของฝาก ซึ่งนอกจากรวบรวมหรือรับซื้อสินค้าโอทอป มาจำหน่ายแล้ว อาจทำสินค้าของตัวเองขาย เช่น ทำปลอกหมอนจากเศษผ้า กระเป๋าเศษผ้า ตุ๊กตาเศษผ้า

หรืองานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น งานจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ นอกจากนั้นยังขายสินค้าได้อีก 1 ช่องทางซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าพื้นที่ เช่น จำหน่ายในงานมหกรรมสินค้าของส่วนราชการ งานกาชาด งานวันผลไม้ การจัดงานนิทรรศการต่างๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานโอทอปเหล่านี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

สินค้าโอทอป อาชีพเสริมสร้างรายได้

สินค้าโอทอป

จึงถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่นอกจากจะขายเป็นอาชีพเสริมแล้ว ยังพัฒนาเป็นอาชีพหลักหรือธุรกิจของครอบครัวได้อีกด้วย การเลือกทำอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องยากขึ้นอยู่กับแนวคิดมุมมอง และกล้าตัดสินใจที่จะลงมือทำ ธุรกิจทุกประเภทมีความโดดเด่นมีจุดขายอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ๆขายสินค้าโอทอป เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ที่น่าสนใจและเป็นงานขายที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้เป็นสินค้าส่งออกได้ไม่ยาก ค่ะ