แนะแนวอาชีพแพทย์อาชีพที่น่าสนใจ

อาชีพแพทย์อาชีพที่น่าสนใจ

“แพทย์” คืออาชีพในฝันของเด็กๆรวมถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เนื่องจากมองว่าเป็นอาชีพทำเงินที่สามารถสร้างความร่ำรวย และทำให้มีความมั่นคงในชีวิตได้มากกว่าอาชีพที่น่าสนใจอื่นๆจากการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

พบว่าอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ก็คืออาชีพหมอ หรือแพทย์ อาชีพที่มีรายได้รองลงมาก็คือ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งก็เป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อาชีพแพทย์ต้องเริ่มต้นหรือเตรียมตัวอย่างไร

รายได้ของนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่ หากทำงานอยู่ในภาคเอกชนจะมีรายได้ขั้นต่ำ 51,285 บาท และรองลงมาคือทันตแพทย์ จะมีรายได้ขั้นต่ำ 48,359 บาท สำหรับแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐอาจมีรายได้ต่ำกว่าภาคเอกชน แต่ก็สามารถมีรายได้เพิ่มจากการเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยนอกเวลาทำงาน อาชีพแพทย์จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของทุกคน

การเรียนแพทย์ ต้องเริ่มต้นหรือเตรียมตัวอย่างไร คงเป็นคำถามที่พ่อแม่หรือเด็กๆหลายคนต้องการคำตอบมากที่สุด แม้ทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าการเรียนแพทย์คุณสมบัติข้อแรกก็คือต้องสมองดี เรียนเก่ง แต่สิ่งสำคัญคนที่ต้องการเรียนต้องมีใจรักและสนใจที่จะเรียนแพทย์จริงๆ เพราะหากมีความสนใจก็จะสนุก กับการเตรียมความพร้อมที่ต้องเริ่มจากการมีความรู้วิชาพื้นฐานวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

การมีความรู้วิชาพื้นฐานแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเรียนแพทย์ ยังต้องมีการติว หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ การเรียนเก่งสมองดีความจำดีเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอยังต้องมีความพร้อมในด้านอื่นๆ เช่นมีทักษะ มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักบริหารหรือจัดสรรเวลาเรียนของตนเองให้เป็นระบบ เพื่อนำไปใช้เมื่อมีโอกาสสอบเอ็นทรานซ์เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ได้ยา2สิ่งต่างๆเหล่านี้คือการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจอาชีพแพทย์ หรือต้องการเรียนแพทย์ ความรู้หาได้ไม่ยาก เพราะมีทั้งพรสวรรค์ และพรแสวง แต่สิ่งสำคัญคนฉลาดต้องรู้จักเรียนรู้ตัวเอง อย่าเครียดและอย่าคาดหวังจนเกินไปเพราะไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ผ่านความยากลำบากมาก่อน