ขายสินค้าโอทอป เป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน

ขายสินค้าโอทอป เป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน

สินค้าโอทอป เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว มีความโดดเด่นน่าสนใจและมีจุดขายอยู่ในตัวเอง การขายสินค้าโอทอป จึงเป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน เพียงเรานำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วนำมาเพิ่มมูลค่าให้มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น เช่น นำตะกร้าหวายมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำผ้าลูกไม่มาประดับตกแต่งให้สวยงาม หรือนำมากรุด้วยผ้าทำเป็นตะกร้าสำหรับใส่ของขวัญของฝาก ในเทศกาลต่างๆหรือจะนำไปวางขายหลังเลิกงาน ขายส่งตามห้างร้าน หรือร้านจัดดอกไม้ เชื่อว่าจะเป็นอาชีพเสริมน่าลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีไม่แพ้อาชีพอื่นๆ

โอทอปถือว่าเป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน เพราะสินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจ

นอกจากสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว สินค้าจากกลุ่มอาชีพประเภทของกิน เช่น ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ก็สามารถนำมาขายเป็นงานเสริมได้ เพราะกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ถนัดในด้านการผลิต และมีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น ทำไร่ ทำนา ทำอาชีพเกษตรกรรมหรือค้าขายเมื่อว่างจากงานก็จะมารวมตัวกันผลิตสินค้า

แต่ไม่มีเวลานำไปขาย การขายสินค้าโอทอป ถือว่าเป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน เพราะสินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจและมีคุณค่ามีจุดขายอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆอยู่แล้ว

ขายสินค้าโอทอป เป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน

สินค้าโอทอป

แหล่งสำหรับขายสินค้าโอทอปมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานมหากรรมสินค้า หรืองานออกบูธของส่วนราชการ ที่จัดอยู่เป็นประจำ ข้อดีก็คือไม่เสียค่าสถานที่ นอกจากนำสินค้าโอทอปมาขายแล้วการนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดทำหีบห่อหรือแปลรูปผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้สินค้าโอทอปมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น สินค้าโอทอป ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ มีการคัดสรรและพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นอยู่แล้ว การนำผลิตภัณฑ์โอทอปมาเพิ่มมูลค่าเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมน่าลงทุน ที่ไม่มีความเสียง ต้นทุนต่ำและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ