อาชีพบัญชีอาชีพที่น่าสนใจ

อาชีพบัญชี

“ระบบบัญชี” คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจหรือการทำงานทุกประเภท ดังนั้นนักบัญชี คืออาชีพที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังมองหางานมองหาอาชีพ หรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ์ และคิดที่จะเลือกเรียนบัญชี

หากยังไม่แน่ใจว่าการเรียนสายนี้มีเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชีได้อย่าไรบ้างdatacatalog.org มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี มาแนะนำค่ะ

นิยามความหมายของนักบัญชี

นิยามของคำว่า “นักบัญชี” หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบัญชี ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมรายรับ รายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำรายงานตามระบบระเบียบของการทำบัญชี กำกับดูแลการทำงานบัญชีของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ

คุณสมบัติของนักบัญชี
การทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ได้เรียนมาโดยตรง เนื่องจากเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองซึ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่มีความสำคัญถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร ดังนั้นตำแหน่งพนักงานบัญชี หรือนักบัญชีจึงต้องมีอยู่ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ วุฒิการศึกษาในสายงานบัญชี มีตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือสูงกว่านี้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชี
ผู้ที่เรียนจบทางด้านอาชีพบัญชีโดยตรง นอกจากทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีแล้ว ยังอาจทำงานอย่างอื่นที่สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียนมาได้อีก เช่นทำงานธนาคาร บริษัทประกันภัย ทำหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสามารถจดทะเบียนเปิดเป็นสำนักงานรับตรวจสอบ บัญชีให้กับห้างร้าน หรือบริษัทต่างๆได้ นอกจากนั้นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์ยังสามารถเป็นอาจารย์สอนบัญชีในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างๆได้อีกด้วยcomputer
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพบัญชี
พนักงานบัญชีที่ผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์จนสามารถสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้แล้ว สามารถรับงานตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพอิสระได้ ส่วนพนักงานบัญชีที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นสมุห์บัญชี หรือผู้ตรวจสอบภายในองค์กรที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับที่สูงขึ้น

เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่คนส่วนใหญ่มักมองว่านักบัญชีเป็นอาชีพที่น่าสนใจ แต่เป็นได้ยากเนื่องจากต้องเรียนเก่ง สมองดี ซึ่งความจริงแล้วการเรียนบัญชีไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด เพียงมีความมุ่งมั่นและสนใจก็สามารถเรียนจบบัญชีได้เช่นเดียวกับการเรียนสายอาชีพอื่นๆ