อาชีพเสริมสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว

สร้างรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว

การหารายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีผักไว้ทานในครอบครัวแล้ว การดูแลรดน้ำพรวนดินทำให้ได้พักผ่อนได้ออกกำลังกาย “ชะอม” เป็นผักที่นิยมปลูกไว้ริมรั้วเพื่อเก็บยอดอ่อนมาทานคู่กับน้ำพริก

หรือนำมาชุบไข่ทำเป็นผักแกงส้ม การปลูกชะอมเพื่อตัดยอดขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ดี เนื่องจากชะอมปลูกง่ายคนส่วนใหญ่นิยมทานทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

การปลูกชะอม เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

การปลูกชะอม เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ต้องมีพื้นที่ในการปลูก นอกจากปลูกตามแนวรั้วแล้ว การปลูกชะอมในพื้นที่ว่างสามารถสร้างรายได้ให้อย่างสม่ำเสมอ หากได้รับการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจะเก็บยอดขายได้ทุกๆ 3 วัน สำหรับการปลูกชะอมขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 2 งาน – 1 ไร่

หากมีพื้นที่น้อยหรือปลูกน้อยจนเกินไปในบางครั้งอาจเก็บยอดชะอมได้ไม่มาก หรือไม่พอขายทำให้เสียเวลาและไม่เห็นรายได้ ควรเก็บชะอมขายให้ได้อย่างน้อย 20-50 กำ ขายส่งกำละ 4 บาท ราคาขายปลีกกำละ 5 บาท

ระยะแรกควรเริ่มปลูกน้อยๆไปก่อนเพื่อศึกษาตลาด หากมีตลาดหรือที่มีส่งขายประจำแล้ว ค่อยๆปลูกให้เต็มพื้นที่ซึ่งการปลูกชะอมใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถตัดยอดขายได้
ชะอม
ปลูกชะอมขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก เพียงมีพื้นที่ว่างและหมั่นดูแลเอาใจใส่ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอก็สามารถตัดยอดอ่อนขายได้แล้ว เป็นอาชีพที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือในวันหยุดดูแล และเก็บขายในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน

รายได้พิเศษหาได้ไม่ยากหากมีความมุ่งมั่น ขยันอดทน และตั้งใจจริง เพราะไม่มีความยากจนอยู่ในหมู่คนขยัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความขยันชอบการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ปลูกชะอมตัดยอดขาย เป็นอาชีพที่น่าสนใจค่ะ