นักธุรกิจออนไลน์มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรดีตอน 2

ธุรกิจออนไลน์มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรดีตอน 2

การเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจต่างๆ หากใครได้อ่านบทความตอนที่1ไปแล้วคงทราบว่าการเริ่มต้นต้องเริ่มศึกษาจากหลายปัจจัยเช่น 1. ต้องรู้กลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำธุรกิจด้วยอย่างชัดเจน

2. รู้รสนิยมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และ

3.เลือกสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้คือการเตรียมความพร้อมหรือการวางแผนอย่างเป็นระบบสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเริ่มต้นในการทำธุรกิจทุกประเภท

สำรวจความพร้อมสำหรับนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ เมื่อตอบโจทย์ทั้ง 3 ข้อนี้ได้แล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจโดยการสำรวจความพร้อมของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากสิ่งต่างๆเหล่านี้

1. งบประมาณในการลงทุน การทำธุรกิจออนไลน์ก็ไม่แตกต่างไปจากธุรกิจอื่นๆที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนทั้งเงินทุนสำหรับการจัดซื้อสินค้า และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. แหล่งสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย ธุรกิจออนไลน์แตกต่างจากธุรกิจทั่วๆไป คือการขายสินค้าบาง
ประเภทอาจไม่ต้องสั่งซื้อสินค้ามาสต๊อก แต่อาจนำภาพสินค้าพร้อมราคามาโพสลงในเว็บไซต์แทนการนำสินค้ามาวางจำหน่าย

3.กำหนดขนาดของธุรกิจ เมื่อทราบงบประมาณในการลงทุน และมีแหล่งสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายทั้งประเภทลงทุนด้วยเงินสดและนำรูปสินค้ามาโพสขาย ก็จะสามารถกำหนดขนาดของธุรกิจได้

start business

start business

ตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจทั่วไปหากมีสินค้ามากก็ต้องมีหน้าร้านขนาดใหญ่และมีสินค้าที่หลากหลาย การทำธุรกิจออนไลน์ก็คล้ายๆกัน แต่แตกต่างที่เปลี่ยนจากหน้าร้านเป็นการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไป

สำหรับนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ที่มีธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจอยู่ ในใจแล้ว แต่ยังไม่กล้าลงมือหรือเริ่มต้นทำธุรกิจและไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี ผู้เขียนแนะนำให้ศึกษาแนวทางจากผู้ที่ประสบความสำเร็จจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะ