ปลูกมะกอกน้ำขายอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

ปลูกมะกอกน้ำขายอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

        อาชีพอิสระที่น่าสนใจ วันนี้เหมาะสำหรับคนที่สนใจอาชีพทำการเกษตร เพราะเป็นเรื่องของมะกอกน้ำ ผลไม้พื้นบ้านของไทยที่นอกจากจะปลูกเพื่อขายผลแล้ว ปัจจุบันยังมีการพัฒนาโดยนำมะกอกมาปลูกลงในกระถางในเชิงพาณิชย์อีกด้วย การปลูกมะกอกน้ำขายถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพอิสระที่น่าสนใจในยุคนี้

การปลูกมะกอกน้ำ

        มะกอกน้ำ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Elaeocarpus hygrophilous เป็นไม้ยืนต้น หรือผลไม้พื้นบ้านที่นิยมนำผลดิบมาทานคู่กับน้ำปลาหวาน นำไปดอง หรือแช่อิ่ม ส่วนใบอ่อนและใบแก่ยังนำมาทานคู่กับน้ำพริก ลาบ น้ำตก หรือนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารได้อีกหลากหลายเมนู
พันธุ์ที่นิยมปลูกในเชิงพาณิชย์
1.พันธุ์ประเสริฐสุวรรณ ผลยาว หัวท้ายแหลม ป่องตรงกลาง เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร
2.พันธุ์แขกดำ ผลเขียวอ่อน ก้นงอน แหลมเล็กน้อย
3.พันธุ์ศรีนวล ก้นแหลมแต่ไม่งอน ผลเล็กกว่าพันธุ์แขกดำ

การเตรียมดินและวิธีปลูก
1.การเตรียมดินไม่แตกต่างจากปลูกไม้ยืนต้นประเภทอื่นๆคือไถ 2 รอบแล้วตากหน้าดินไว้ประมาณ 20-30 วัน
2.การขุดหลุม หากมีพื้นที่ไม่มากปลูกในลักษณะประหยัดพื้นที่ ควรขุดหลุมให้มีระยะ 2 x 4 เมตร หรือ 4 x 4 เมตร ส่วนระยะปกติ 4 x 6 เมตร – 6 x 6 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ลึก 40 เซนติเมตร
3.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แล้วนำกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการชำหรือตอนลงปลูก
4.รดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำหญ้าหรือฝางข้าวคลุมโคนต้น หมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
5.มะกอกจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 2 หลังจากปลูกและให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่3
มะกอกน้ำ
การปลูกลงกระถาง
1.ผสมดินกับขี้เถ้าแกลบและปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วใส่ลงในกระถางที่ต้องการปลูก
2.นำกิ่งชำหรือกิ่งตอนจากต้นมะกอกที่มีอายุ 2-3 ปี ลงปลูกในกระถาง จะช่วยทำให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น
3.เหลือพื้นที่บริเวณขอบกระถางไว้ประมาณ 2 นิ้ว นำท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ให้มีความยาวกว่ากระถางที่ปลูก 2 เท่าตัว ปลายท่อใส่ข้องอ นำไปปักลงในกระถางให้ห่างจากต้น 3-4 นิ้ว เพื่อช่วยระบายอากาศในกระถาง
4.ปิดคลุมด้วยฝางข้าวหรือหญ้าแห้ง รดน้ำเช้าเย็น
5.การปลูกลงกระถางนอกจากให้ผลผลิตเร็ว และให้ผลผลิตทั้งปีแล้ว

การปลูกมะกอกน้ำกระถางยังขายเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจได้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นมะกอกกำลังให้ผลผลิตจะทำให้ได้ราคาดี เพราะนอกปลูกปลูกเพื่อต้องการประโยชน์จากใบและผล มะกอกกระถางยังเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอีกด้วย