ปลูกสับปะรดอาชีพเสริมน่าลงทุน

ปลูกสับปะรด

มนุษย์เงินเดือน หรือคนที่มีรายได้ประจำนอกจากต้องการมีรายได้เสริม เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดือน ส่วนหนึ่งยังแสวงหาอาชีพเสริมเพราะต้องการมีรายได้เป็นเงินก้อน เพื่อนำมาเป็นเงินเก็บ อาชีพเสริมที่เหมาะกับการหารายได้ประเภทนี้ ได้แก่การปลูกพืชสวนพืชไร่ หรือปลูกไม้ผล วันนี้ datacatalog.org มีวิธีปลูกสับปะรถ มาแนะนำค่ะ

ปลูกสับปะรด อาชีพเสริมน่าลงทุน
สับปะรด เป็นพืชที่มีความความทนทาน ชอบอากาศค่อนข้างร้อนและชุ่มชื้น ทำให้ปลูกได้ทุกสภาพดินในประเทศไทย เหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมของคนที่ต้องการมีรายได้รายได้เป็นเงินก้อน สำหรับเป็นเงินเก็บ

พันธุ์สัปปะรดและการขายพันธุ์
การปลูกสับปะรดนิยมใช้หน่อหรือหน่อตะเกียง โดยจะให้ผลเมื่อปลูกได้ 16-18 เดือนพันธุ์สับปะรดที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายมีอยู่ 3 พันธุ์ ได้แก่
1.พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา นิยมปลูกทั่วไป ผลใหญ่ ฉ่ำน้ำ เนื้อสีเหลืองอ่อนนิยมปลูกสำหรับป้อนโรงงานสับปะรดกระป๋อง
2.พันธุ์อินทรชิต เป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองมีความทนทุกสภาพอากาศ
3.พันธุ์สิงคโปร์ เนื้อสีเหลืองไส้กรอบ รสหวานอมเปรี้ยว

วิธีปลูกสับปะรด

1.การปลูกแบบแถวเดียว ใช้ระยะการปลูกระหว่างต้น 40 ซม. ระหว่างแถว 100-125 ซม. ในเนื้อที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 2,500-3,500 ต้น การปลูกด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้สับปะรดผลใหญ่
2. การปลูกแบบแถวคู่ ใช้ระยะปลูกระหว่างดินประมาณ 30 ซม. ระหว่างแถวประมาณ 50 ซม. สลับ ฟันปลาระยะระหว่างแถวของคู่ 1 เมตร ในหนึ่งไร่จะปลูกได้ประมาณ 6,500-8,000 ต้น เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับปลูกเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด2
การใส่ปุ๋ยและบำรุงรักษา
โดยทั่วไปการใส่ปุ๋ยอาจแบ่งออกไปได้ราว 2-3 ครั้ง หรือจะใส่ปีละ 2 ครั้งก็ได้ สูตรที่นิยมใช้ได้แก่ 10-4-15 หรือ 12-2-10 หรือ 12-2-8 การใช้ปุ๋ยประมาณ 35 กก.ต่อสับปะรด 1,000 ต้นต่อครั้ง สับปะรดจะออกผลทยอยกันตลอดปี จะได้ผลมาก คือประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน สับปะรดเป็นพืชที่ไม่ค่อยจะมีศัตรูและโรครบกวน ที่พบได้แก่โรคโคนเน่า อันเนื่องมาจากพื้นที่แฉะเกินไป บริเวณที่ปลูกไม่มีทางระบายน้ำ

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ช่วงเก็บเกี่ยวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงในฤดู เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม และกลางเดือนเมษายน – กรกฎาคม และช่วงเก็บเกี่ยวนอกฤดู ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม – ตุลาคม

การปลูกสับปะรดเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ หรือหากไม่มีพื้นอาจปลูกในพื้นที่เช่าแต่ควรทำสัญญาในระยะยาว อย่างน้อย 3-5 ปี นอกจากมีพื้นที่ในการปลูกแล้วควรรักและชื่นชอบทำการเกษตรอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องศึกษาและดูแลเอาใจใส่พอสมควร