ปลูกพริกไทยสดขายเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร

ปลูกพริกไทยสดอาชีพเสริมเกษตรกร

เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากผลผลิตตามฤดูกาล เช่นการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หรือการทำประมง อาชีพเสริมเกษตรกร คือการหารายได้เพิ่มระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต การปลูกพริกไทยสดขายเป็นอาชีพที่น่าทำมากที่สุดเพราะพริกไทยสดขายง่าย ราคาดี เมื่อให้ผลผลิตแล้วสามารถขายได้ตลอดทั้งปี

และยังเป็นที่ต้องการของตลาด พริกไทยสดเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหาร เป็นเครื่องเทศที่นิยมนำใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร เช่น ผัดเผ็ด แกงป่า ฯลฯ

เหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร เพราะให้ผลผลิตเร็ว

การปลูกพริกไทยสดเหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร เพราะให้ผลผลิตเร็วใช้เวลาปลูกไม่นาน ประมาณ 14 เดือน ก็จะเริ่มให้ผลผลิต และจะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่อต้นพริกไทยมีอายุ 3 ปีขึ้นไปซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายพริกไทยสดทุกวัน

หรือทุกรอบการเก็บเกี่ยว ราคาพริกไทยสดต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท และได้ราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 150 บาท การปลูกพริกไทยสด ใช้พื้นที่ไม่มากเพราะใช้เสาหลักปลูกเป็นค้างให้ต้นพริกไทยเกาะ แต่อาจมีต้นทุนสูงในช่วงแรก

ซึ่งต้องใช้หลักปูนเพื่อให้ต้นพริกไทยยึดเกาะ แต่ก็เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อพริกไทยให้ผลผลิตแล้วก็สามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปี การปลูกพริกไทยสดขายเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร ควรปลูกอย่างน้อย 50 หลัก

ปลูกพริกไทยสดขาย

พริกไทย

เพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้เพียงต่อการขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง สำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกพริกไทยสด สามารถศึกษาวิธีการและขั้นตอนการปลูกได้จากหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรหรือ ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งนอกจากจะแนะนำวิธีการปลูกให้แล้ว ยังแนะนำกิ่งพันธุ์พริกไทยที่ให้ผลผลิตดี เพื่อให้เกษตรกรได้นำมาปลูกอีกด้วย การปลูกพริกไทย จึงถือเป็นอาชีพเสริมเกษตรกรที่ทำเป็นอาชีพควบคู่ไปกับอาชีพเพราะปลูกอื่นๆแต่มีรายได้ตลอดทั้งปี