นักธุรกิจออนไลน์มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรดีตอนที่1

ธุรกิจออนไลน์มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรดีตอน1

ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีบทบาทและมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนเรามากมาย แต่การทำธุรกิจออนไลน์ก็อาจเป็นเรื่องที่ยังใหม่สำหรับใครหลายๆ คนโดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจต่างๆ หากนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ต้องการที่จะเริ่มต้น นอกจากจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วอยู่บ้างแล้ว ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจเหล่านั้น

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ

นักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทั้งทำเป็นอาชีพอิสระหรือทำเป็นอาชีพเสริม สิ่งที่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ก็คือ

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจกับใคร ใครคือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ต้องตั้งเป้าชัดเจน เช่นเริ่มต้นทำธุรกิจกับกลุ่มเพื่อนที่สนิท เพื่อนๆที่ทำงาน ทำกับคนที่รู้จัก หรือทำกับบุคคลทั่วๆไป

2.รู้รสนิยมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ต้องการเริ่มต้นขายสินค้า ขายเสื้อผ้าแฟชั่นให้กับกลุ่มเพื่อนๆก็ต้องทราบรสนิยมรวมถึงเลือกคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อ

หากทำกับกลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานก็ต้องทราบประเภทสินค้าที่นิยมใช้รวมถึงคุณภาพและราคาที่อาจจะแตกต่างจากลูกค้ากลุ่มแรก หรือคิดจะทำธุรกิจกับบุคคลทั่วไปต้องทราบความต้องการของตลาด รู้ว่าสินค้าประเภทใดกำลังเป็นที่นิยม

start business

start business

3.เลือกสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ความต้องการและรสนิยมของกลุ่มลูกค้าแล้ว คุณภาพของสินค้าจะเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยทำให้มีลูกค้าประจำหรือมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากเราเป็นประจำ เพราะราคาสินค้าที่เหมือนๆกันแต่คุณภาพของสินค้าอาจแตกต่างกัน ดังนั้นราคาที่ถูกกว่าจึงไม่สำคัญเท่าคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่า