อาชีพอิสระลงทุนน้อยทำฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองขาย

อาชีพอิสระลงทุนน้อยทำฟาร์มเลี้ยงไก่

ไก่บ้านหรือไก่พื้นเมือง เป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่ายแพร่พันธุ์เร็ว นิยมเลี้ยงไว้เป็นอาหารในครอบครัว เลี้ยงไว้ขาย หรือเพื่อการกีฬา ไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองเลี้ยงเป็นฟาร์มหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้

เพราะขายได้ราคาดี คนนิยมทานเนื่องจากเนื้อแน่น มีมันน้อย การทำฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองขายเป็นอาชีพอิสระลงทุนน้อย ขายง่ายและกำไรดี วิธีเลี้ยงไม่ยุ่งยากเพราะปล่อยธรรมชาติแต่ต้องมีพื้นที่เพื่อให้ไก่หากินได้ตามธรรมชาติ

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองขายเป็นอาชีพอิสระลงทุนน้อย

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองขายเป็นอาชีพอิสระลงทุนน้อยที่น่าลงทุนอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากแต่อาจต้องใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง ช่วงแรกควรซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ควบคู่ไปกับการศึกษาจากตำรา

ถึงแม้ว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจะเป็นอาชีพอิสระลงทุนน้อย ที่เลี้ยงง่าย แต่ถ้าต้องการทำเป็นฟาร์มไก่พื้นเมืองก็จำเป็นที่จะต้องปรับประยุกต์วิธีการเลี้ยงและการผสมสายพันธุ์เพื่อให้ไก่โตเร็ว เช่น มีการจัดทำโรงเรือนเพื่อให้ไก่นอนรวมกันและไม่นอนตามต้นไม้ เพื่อให้สะดวกกับการจับขาย ให้อาหารเช่น ข้าวเปลือก ปลายข้าว รำ ข้าวโพด

ควบคู่กับการปล่อยไก่หากินเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่สำคัญก็คือ การเลี้ยงแม่พันธุ์ในช่วงแรกต้องมีหลายๆสายพันธุ์ป้องกันการผสมกันเองซึ่งจะทำให้ไก่โตช้า มีปัญหาไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมและไม่แข็งแรง

ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ฟาร์มเลี้ยงไก่บ้าน

อาชีพอิสระลงทุนน้อย หรืออาชีพเสริมอื่นๆเกือบทุกประเภทมีปัญหาอุปสรรค์ที่แตกต่างกัน สำหรับคนที่ต้องการความเป็นอิสระไม่ต้องคอยรับฟังคำสั่ง ไม่ต้องทำงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ชอบที่จะเป็นนายตัวเอง ดังนั้นการทำงานหรือการประกอบธุรกิจก็ต้องมีความอดทน ศึกษาปัญหาและเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง ประสบการณ์คือปัจจัยของความสำเร็จ เพียงกล้าที่จะเริ่มต้นความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล ผู้เขียนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ