ต้นบัวดินไม้ดอกไม้ประดับทำเงินเพาะพันธุ์ขายเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน

ปลูกพันธุ์ไม้ต้นบัวดินขายอาชีพเสริมทำที่บ้าน

อาชีพเสริมทำที่บ้านวันนี้ เป็นเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับอีกเช่นเคยค่ะ เพราะการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบัน อยู่ห่างไกลจากธรรมชาติ และยังมีเรื่องของมลภาวะสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพของทุกคน ทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยการปลูกต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับ

ไว้ภายในบริเวณบ้านเพื่อทำให้ดูร่มรื่นเย็นสบาย การปลูกพันธุ์ไม้ขาย จึงเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านที่น่าสนใจ และน่าลงทุนอีกอาชีพหนึ่ง

ต้นบัวดิน หรือบัวสวรรค์เป็นพันธุ์ไม้หอม ที่ดูแลง่ายทนต่อสภาพแวดล้อม ใบมีสีเขียวลักษณะดอกคล้ายดอกบัวหลวง แต่มีขนาดใหญ่ และสวยกว่ามากเป็นไม้ดอกที่อยู่ในตระกูลเดียว กับว่านสี่ทิศเหมาะสำหรับนำไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เพราะนอกจากมีดอกที่สวยงามแล้ว ใบยังมีสีเขียวตลอดทั้งปีเป็นได้ทั้งไม้ดอก และไม้ใบ สำหรับการเพาะพันธุ์ขาย เป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน มีวิธีปลูกไม่ยุ่งยากดังนี้

วิธีปลูกต้นบัวดิน

1.ปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ด แต่อาจจะต้องใช้เวลานาน 4-6 เดือน กว่าเมล็ดจะงอก
2.นำหัวจากต้นมาปลูกจะปลูกลงดินภายในบริเวณที่ว่าง หรือปลูกลงในกระถางและภาชนะอื่นๆก็ได้

3.สภาพพื้นดินที่ใช้ปลูกต้องไม่มีน้ำท่วมขัง เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้หัวเน่าได้ หากปลูกในกระถางไม่ควรรดน้ำบ่อยเกินไป
4.เป็นไม้ดอกที่ชอบแสงแดดรำไรจนถึงแดดจัด และดอกมีกลิ่นหอม หากปลูกในกระถางควรตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
5.การปลูกบัวดินลงในกระถางเมื่อมีอายุครบปี ต้องเปลี่ยนกระถางและแยกหัวบัวดินออกด้วย

เคล็ดลับการทำให้ต้นบัวดินออกดอก

ต้นบัวดิน ไม้ดอกไม้ประดับทำเงิน

ต้นบัวดิน

การปลูกในกระถางหากต้องการให้ออกดอกควรงดให้น้ำ 1-2 เดือน จากนั้นให้รดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันติดกันก็จะทำให้บัวดินออกดอกตามช่วงเวลาที่เราต้องการ ส่วนการปลูกลงดินให้ใช้วิธี ขุดหัวบัวดินขึ้นมาผึ่งลมไว้ประมาณ 6-10 สัปดาห์จากนั้นนำไปปลูกใหม่ก็จะทำให้ออกดอกได้เช่นกันค่ะ

ทราบวิธีการปลูกและเคล็ดลับทำให้บัวดินออกดอกได้แล้ว หากสนใจเพาะพันธุ์ขาย เป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน datacatalog.org เชื่อว่ามีรายได้รอคุณอยู่แน่นอนค่ะ