ปลูกดาวเรืองขายเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร

ปลูกดาวเรืองขายเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร

เกษตรกรหรือผู้ที่ทำการเกษตร เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ชาวไร่ ชาวนา ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เป็นรายปี หรือมีรายได้ตามฤดูกาลที่ผลผลิตเริ่มเก็บเกี่ยวได้ แต่การปลูกดาวเรืองขาย เป็นอาชีพเสริมเกษตรกรที่ผู้เขียนเชื่อว่า สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีไม่แพ้การปลูกพืช

และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอก ที่ใช้ระยะเวลาเพาะปลูกไม่นานประมาณ 60 วันก็สามารถตัดดอกขายได้ ดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนไทยนิยมใช้ เพราะมีชื่อเป็นมงคลนอกจากเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆแล้ว ยังนิยมปลูกในกระถางเป็นไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่อีกด้วย

ข้อดีของการปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร

ดาวเรืองมีหลายสายพันธุ์ ข้อดีของการปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร ก็คือนอกจากเป็นไม้ตัดดอกแล้ว ยังตัดส่งโรงงานอาหารสัตว์หรือตากแห้งเป็นส่วนประกอบในเครื่องสมุนไพรไทยได้อีกด้วย

วิธีปลูกดาวเรืองที่นิยมกันทั่วไปคือการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะแล้วลดน้ำวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น ภายใน 3-5 วันก็จะได้ต้นกล้าดาวเรืองเพื่อนำลงปลูกในแปลง

ซึ่งรายละเอียดในการเพาะเมล็ดและการปลูกลงแปลง การดูแลรักษาอาจศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรรวมถึงการสั่งซื้อเมล็ดดาวเรืองที่สามารถทำได้ง่ายจากร้านค้าออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน

ดอกดาวเรือง

ดอกดาวเรือง

และอีกวิธีที่ผู้เขียนอยากจะแนะนำในการปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมเกษตรกรก็คือ การติดต่อขอซื้อกล้าพันธุ์จากพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อดอกดาวเรืองมาปลูกเองโดยไม่ต้องเพาะเมล็ด ซึ่งจะทำให้ขายดอกดาวเรืองได้ง่ายขึ้น ดาวเรืองเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย การปลูกดาวเรืองขายยังขายได้ทั้งดอกและต้น ถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้ดีไม่แพ้รายได้หลัก และยังพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักได้เช่นเดียวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์