การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพอิสระโดยไม่ต้องใช้เงินทุนหรือใช้เงินลงทุนต่ำ

การเลี้ยงไก่ไข่อาชีพอิสระที่น่าสนใจ

การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพอิสระที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเงินทุนสำหรับซื้อพันธุ์ไก่แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ

ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพอิสระที่เหมาะสำหรับคนที่เงินทุนมากๆ เท่านั้น สำหรับคนที่สนใจแต่ไม่มีเงินทุนหรือมีเงินทุนไม่มากวันนี้ datacatalog.org มีข้อมูลดีๆในการเลี้ยงไก่ไข่โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหรือใช้เงินลงทุนต่ำมาแนะนำค่ะ

ต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่

สำหรับคนที่สนใจและต้องการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพอิสระ สิ่งแรกที่ต้องศึกษาก็คือรูปแบบการเลี้ยง เพราะจะทำให้วางแผนการเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงบประมาณ หรือเงินทุนที่มีอยู่ วิธีเลี้ยงไก่ไข่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเงินทุนของตนเอง ขนาดของโรงเลี้ยงและจำนวนไก่ไข่ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีอยู่ และการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ให้กับบริษัทแบบมีสัญญาผูกมัดหรือมีการประกันราคา ซึ่งทั้งสองแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

การเลี้ยงแบบอิสระด้วยเงินทุนของตนเอง มีข้อดีคือ มีความเป็นอิสระไม่มีข้อผูกมัดหรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยการตลาด หากอยู่ในช่วงผลผลิตมีน้อยราคาดีก็จะทำให้มีกำไรมาก ส่วนข้อเสียก็คือ ต้องมีเงินทุน มีความพร้อมและมีความรู้ในการบริหารจัดการ ถ้าปริมาณไข่มีมากหากราคาตกต่ำก็อาจจะประสบการขาดทุนได้

การเลี้ยงไก่ไข่ต้นทุนต่ำหรือไม่ต้องใช้เงินทุน

การเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงให้กับบริษัทแบบมีสัญญาผูกมัดหรือมีการประกันราคามีข้อดีก็คือผู้เลี้ยงลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเท่านั้น ซึ่งขนาดของโรงเรือนและปริมาณไก่ไข่ ขึ้นอยู่กับเงินทุนและเงื่อนไขของบริษัท ไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาดและได้รับราคาที่แน่นอน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท ข้อดีก็อาจเป็นเรื่องของราคาหากผลผลิตในตลาดมีน้อยราคาแพง ผู้เลี้ยงก็จะได้ราคาเท่าที่ประกันเอาไว้

การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ แต่ผู้ที่สนใจและต้องการเลี้ยงก็ต้องศึกษารายละเอียดและรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสำหรับการลงทุนและความพร้อมของตัวผู้เลี้ยงเองให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะ