การปลูกมังคุดเป็นอาชีพเสริม

ปลูกมังคุดอาชีพเสริมหลังเลิกงาน

มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมและยังได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีของผลไม้” แต่น่าแปลกใจที่ไม่ค่อยพบเห็น การปลูกมังคุดอยู่ทั่วไปเหมือนผลไม้ยืนต้นอื่นๆ อย่างเช่น ขนุน มะม่วง มะพร้าว กระท้อน มะขาม ชมพู ฝรั่ง หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้ตามริมรั้ว

หรือพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้าน เพื่อเก็บผลทานหากมีมากจนทานไม่หมด ก็ยังเก็บไปขายเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับการปลูกมังคุด ที่พบเห็นมักจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล เป็นอาชีพหลักซึ่งจะปลูกจำนวนมากๆเท่านั้น เพื่อคลายข้อสงสัยวันนี้ datacatalog.org มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกมังคุด มาแนะนำสำหรับคนที่สนใจ หรือต้องการปลูกเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานค่ะ

ลักษณะทั่วไปของมังคุด

“มังคุด” เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-12 เมตรมีพันธุ์พื้นเมืองเพียงพันธุ์เดียว คุณภาพของมังคุดขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก เช่นมังคุดที่ปลูกอยู่ในแถบภาคกลางผลจะเล็ก ขั้วยาว เปลือกบาง ซึ่งแตกต่างจากมัดคุด ที่ปลูกอยู่ทางภาคใต้ที่ผลใหญ่กว่า ขั้วผลสั้น เปลือกหนา มังคุดเป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ เจริญเติบโตช้าชอบสภาพอากาศร้อนชื้น พื้นที่ปลูกควรมีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

การขยายพันธุ์มังคุด
การปลูกมังคุดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การเสียบยอด และการทาบกิ่ง แต่ที่นิยมที่สุดได้แก่ การเพาะเมล็ดเพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือใช้เวลานาน 7-8 ปีมังคุดจึงจะให้ผลผลิต ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนไม่นิยมนำมังคุดมาปลูก เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นๆ ส่วนการขยายพันธ์ด้วยวิธีเสียบยอด หรือทาบกิ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้มังคุดให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น

ปลูกมังคุดอาชีพเสริมหลังเลิกงาน

มังคุด

การปลูกมังคุดเตรียมพื้นที่
ควรเตรียมพื้นที่ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง และนำต้นพันธุ์มาปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เพราะการปลูกมังคุด ก็ไม่แตกต่างจากการปลูกไม้ผลอื่นๆ การเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ทำให้ไม่ต้องดูแลรดน้ำมากนัก

สำหรับคนที่สนใจ และต้องการปลูกมังคุดไว้ภายในบริเวณบ้าน เพื่อเก็บผลทานหรือปลูกให้ร่มเงา ควรปลูกอย่างน้อย 4-5 ต้นหากมีพื้นที่เพียงพอ เพราะหากทานไม่หมด ก็ยังเก็บผลผลิตขายเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน ที่รายได้ดีหรือจะเพาะพันธุ์ขายก็ เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจค่ะ