ปลูกกล้วยไข่ส่งออกอาชีพอิสระทำเงิน

กล้วยไข่

กล้วยไข่ ผลไม้เศรษฐกิจที่หาทานง่ายและมีให้เลือกซื้อได้ตลอดทั้งปี การปลูกกล้วยไข่ยังเป็นอาชีพอิสระทำเงิน ที่น่าสนใจเพราะเป็นผลไม้ส่งออกที่มีมูลการการส่งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปีเกษตรกรที่สนใจการปลูกกล้วยไข่ส่งออกเป็นอาชีพอิสระทำเงิน

วันนี้ datacatalog.org มีข้อมูลและวิธีปลูกกล้วยไข่ส่งออกมาแนะนำ ค่ะ

การปลูกกล้วยไข่ส่งออก อาชีพอิสระทำเงิน

กล้วยไข่ที่ปลูกในประเทศไทย เป็นพันธุ์กล้วยไข่ที่มีรสชาติดีผลมีขนาดพอเหมาะ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวั่น และมีการขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น สำหรับการปลูกกล้วยไข่เป็นอาชีพอิสระทำเงิน มีขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ดังนี้

การเลือกพันธุ์
กล้วยไข่มีหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยไข่โบราณ กล้วยไข่กำแพงเพชร กล้วยไข่ทองเงย และกล้วยไข่พระตระบอง นอกจากนั้นยังมีกล้วยไข่สายพันธุ์ใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมา เช่น กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 แต่ที่นิยมปลูกกันทั่วไป มีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่
1.กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร เป็นพันธุ์กล้วยไข่ที่มีผิวเปลือกผลบาง ผลเล็ก เนื้อมีสีเหลือง รสชาติหวาน
2.กล้วยไข่สายพันธุ์พระตระบอง เป็นพันธุ์กล้วยไข่ที่มีขนาดผลใหญ่กว่ากล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร รสชาติออกหวานอมเปรี้ยว

การเตรียมดินและวิธีการปลูกกล้วยไข่
1.เริ่มตั้งแต่การไถพรวนดิน แล้วตากกินทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน คราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงปลูก
2.เตรียมหน่อกล้วยตามสายพันธุ์ที่เลือก
3.เตรียมหลุมสำหรับปลูก ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร
4.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์
5. วางหน่อพันธุ์ที่หลุมปลูกลงในหลุมที่เตรียมไว้ โดยจัดวางให้ด้านที่ติดกับต้นแม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน กลบดินลงหลุมปลูกและกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การปฏิบัติดูแลรักษา
1.ภายหลังจากปลูกกล้วยไข่ประมาณ 1 เดือนควรทำการพรวนดิน เพื่อให้ดินเก็บความชุ่มชื้นไว้และเป็นการกำจัดวัชพืชไปด้วย และการกำจัดวัชพืชควรทำอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
2.หลังจากปลูกได้ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัมต่อต้น และเมื่อกล้วยใกล้จะให้ผลผลิต หรือหลังจากปลูกได้ประมาณ 5-7 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24หรือ 14-14-21 อัตราส่วน 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง
3.การใส่ปุ๋ยให้โรยห่างจากต้นประมาณ 30 เซนติเมตร
4.การให้น้ำ ในช่วงฤดูฝนหากฝนทิ้งช่วงควรรีบให้น้ำ ส่วนในฤดูแล้งควรเริ่มให้น้ำตั้งแต่ปลายเดือน มกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม

การตัดแต่งใบและการห่อเครือ
1.ในช่วงกล้วยไข่กำลังเจริญเติบโต ควรตัดแต่งใบเก็บไว้ 12 ใบ และในช่วงกล้วยออกเครือควรตัดแต่งใบออกให้เหลือไว้ 9 ใบ เพื่อไม่ให้ต้นกล้วยรับน้ำหนักมากเกินไป
2.เมื่อกล้วยเริ่มติดเครือ ประมาณ 2-3 หวี ให้นำถุงพลาสติกห่อ เพื่อป้องกันแสงแดดเผา และป้องกันเชื้อรา
3.เมื่อกล้วยตกเครือจะมีน้ำหนักมาก จึงควรมีการป้องกันลำต้นหักล้ม ซึ่งกระทำได้โดยการปักหลัก ผูกยึดติดกับลำต้น หรือที่เรียกว่า การค้ำเครือ
4.การตัดปลีทิ้ง เริ่มตั้งแต่ออกปลีจนปลีบานจนถึงหวีสุดท้ายประมาณ 15 วัน
กล้วยไข่
การเก็บเกี่ยว
การตัดกล้วยไข่ควรตัดหลังจากตัดปลีแล้ว ประมาณ 45 วัน หากใช้เวลานานกว่านี้กล้วยไข่อาจแตกหรือสุกคาต้น ส่วนในช่วงฤดูหนาว ควรยืดเวลาในการตัดออกไปประมาณ 50-55 วันหลังจากตัดปลี

การปลูกปลูกกล้วยไข่ส่งออกหากดูแลบำรุงรักษาอย่างดี อาจได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ 35 บาท ซึ่งราคาปกติอยู่ที่ 10-35 บาท ถือว่าเป็นอาชีพอิสระทำเงินที่น่าสนใจสำหรับคนชื่นชอบทำการเกษตร