กล้วยน้ำว้าวิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าตัดใบขายอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

ปลูกกล้วยน้ำว้าตัดใบขายอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

สำหรับคนที่ชื่นชอบอาชีพทำการเกษตรหรือชอบปลูกต้นไม้ชอบการทำไร่ทำสวน หากมีที่ดินว่างเปล่าที่สามารถทำการเกษตรได้ วันวันนี้ datacatalog.org มีวิธีปลูกกล้วยน้ำว้าตัดใบขาย

เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจมาแนะนำ การปลูกกล้วยน้ำว้าตัดใบขายมีข้อดีและเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ จริงหรือไม่ เรามาหาคำตอบกันค่ะ

การปลูกกล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้พื้นเมืองที่นิยมปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนา หรือปลูกไว้ตามพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งใบผลและให้ความร่มรื่นให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ชนิดอื่นๆ กล้วยน้ำว้านอกจากเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย ให้ผลตลอดทั้งปีบางช่วงบางฤดูกล้วยน้ำว้ายังมีราคาแพง รวมทั้งใบกล้วยก็เป็นที่ต้องการของท้องตลาด การปลูกกล้วยน้ำว้าขายใบ ถือเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ และยังสามารถต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้อีก เช่น การแปรรูปกล้วยน้ำว้าซึ่งทำได้หลายรูปแบบ

การขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า
ปัจจุบันกล้วยน้ำว้าขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การแยกหน่อซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่ทำได้ง่ายๆโดยการขุดแยกหน่อที่เริ่มแตกใบแล้ว 2-3 ใบ แล้วนำมาปลูกในพื้นที่ ที่ได้เตรียมไว้ ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์ในปริมาณมาก และเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่ เช่นการปลูกในรูปของบริษัท หรือเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากขายผลและขายใบกล้วยแล้ว ยังแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจอีกด้วย

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้า
1.การเตรียมดิน ควรไถพรวนดินและตากดินนานประมาณ 1-2 สัปดาห์
2.ขุดหลุมให้มีระยะห่าง 4 x 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมในกรณีที่ปลูกแซมกับต้นไม้อื่น
3.ขนาดของหลุมปลูกกว้าง x ยาว x ลึก ที่ 60x60x60 ซม.
4.คลุกผสมดินกับปุ๋ยให้เข้ากันกลบหรือโรยด้วยดินให้สูงระดับ 1/5 ของหลุม และหว่านปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กก.ต่อหลุม
5.นำต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก และกลบดินต่ำกว่าผิวดินประมาณ 10 ซม. สำหรับให้น้ำขัง และการใส่ปุ๋ยในครั้งต่อไปใบตอง
การดูแลรักษาและการตัดใบขาย
กล้วยน้ำว้าที่ปลูกในช่วงฤดูฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำสำหรับในช่วงฤดูแล้งหากจำเป็นควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งให้ได้ปริมาณเพียงพอและทำให้ดินมีความชุ่มชิ้น การตัดใบตองจะเริ่มตัดเมื่อกล้วยที่ปลูกอายุได้ 8 เดือนหรือเริ่มแทงหน่อแล้วและควรตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้งต้นละ 2-3 ใบ เทคนิคในการตัดใบกล้วยขายต้องตัดในช่วง 3-5 โมงเย็นเพื่อไม่ให้มีน้ำค้างเหลืออยู่ เพราะจะทำให้ใบกล้วยเปื้อนและไม่แตกง่าย
การปลูกกล้วยน้ำว้าขายใบเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ เพราะใช้เงินลงทุนไม่มากเพียงมีพื้นที่ปลูกอย่างน้อย 1 ไร่ขึ้นไป เพื่อให้เพียงพอสำหรับการตัดใบขายในแต่ละครั้ง และยังทำให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากส่วนอื่นๆของกล้วย เช่น ปลีกล้วย หน่อกล้วย ใบกล้วย ผลกล้วยทั้งดิบและสุก