สับปะรดผลไม้พร้อมทานสูตรสับปะรดเชื่อม
ขายผลไม้แช่อิ่มเป็นอาชีพเสริมตลาดนัด
ขายกิ๊ฟช็อปเป็นอาชีพเสริมตลาดนัด