วิธีปลูกกล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีปักชำทำขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี
ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกขายอาชีพอิสระที่น่าสนใจ