เย็บกระเป๋าจากเศษผ้าขายเป็นอาชีพเสริม

เย็บกระเป๋าจากเศษผ้าขายเป็นอาชีพเสริม

วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนไทย เน้นความพอเพียง ประหยัดเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับวัสดุสิ่งของเหลือใช้มากขึ้น เย็บกระเป๋าจากเศษผ้าขายจึงเป็นอาชีพเสริมจากเศษผ้า ที่น่าสนใจและน่าทำอาชีพหนึ่ง เศษผ้าเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีราคาถูก

สามารถนำมาเย็บเป็นกระเป๋าได้หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญเป็นอาชีพที่ใช้วัสดุต้นทุนต่ำ กำไรดี ถือว่าอาชีพเสริมจากเศษผ้า เป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับการหารายได้ของคนในยุคนี้

อาชีพเสริมจากเศษผ้า เป็นงานที่มีคุณค่าในตนเอง

การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้าขายเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก แต่ต้องอาศัยฝีมือและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน ให้มีความหลากหลายน่าสนใจสำหรับลูกค้าเศษผ้าสามารถนำมาเย็บเป็นกระเป๋าได้หลายรูปแบบ

เช่น กระเป๋าใส่เศษสตางค์ กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่หนังสือ กระเป๋าใส่นามบัตร กระเป๋าใส่ปากกาหรือเครื่องเขียน

และอื่นๆอาชีพเสริมจากเศษผ้า เป็นงานที่มีคุณค่าในตนเอง วัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นเศษผ้าหลากหลายชนิด อย่างเช่น เศษผ้าไหม เศษผ้าขาวม้า เศษผ้าฝ้าย หรือเศษผ้าจากงานตัดเย็บอื่นๆมีความโดดเด่นในตัวเอง เมื่อนำมาเป็นชิ้นงานหรือเย็บเป็นกระเป๋าขาย

เย็บกระเป๋าจากเศษผ้าขาย

กระเป๋า

ทำให้เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้า เป็นอาชีพที่มีต้นทุนต่ำ สามารถกำหนดราคาขายได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงานนั้นๆกระเป๋าใบเล็กๆ อาจตั้งราคาขายเริ่มต้นที่ 39 บาท 59 บาท เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า หากคุณมีฝีมือในการตัดเย็บและมีไอเดียในการออกแบบงานจากเศษผ้า อาชีพเสริมจากเศษผ้า เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี หากไม่นำไปวางขายเองก็สามารถนำไปฝากขายหรือขายส่งตามร้านกิ๊ปช้อป หรือโพสขายตามเว็บไซต์ ใน Face book หรือขายให้กับเพื่อนๆร่วมงาน ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่ง