เงินเดือนไม่พอใช้แก้ไขอย่างไรดี

เงินเดือนไม่พอใช้แก้ไขอย่างไรดี

เชื่อว่าหลายคนคงเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ทำงานประจำ มีเงินเดือนซึ่งก็ไม่น้อยแต่ทำไมไม่เคยพอใช้” และเมื่อเริ่มรู้ตัวว่ารายได้ไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็จะแก้ปัญหาด้วยการเลือกทำอาชีพเสริมรายได้ดี เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีแต่อาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะคนที่มีเงินเดือนไม่น้อยๆหลายคนมีเงินพอใช้จ่ายและยังเหลือเก็บออม สามารถซื้อบ้าน ผ่อนรถยนต์ได้โดยไม่เดือนร้อน

แก้ปัญหาด้วยการเลือกทำอาชีพเสริมรายได้ดี

สำหรับคนที่มีงานประจำแต่เงินเดือนไม่พอใช้ หากจะแก้ปัญหาด้วยการเลือกทำอาชีพเสริมรายได้ดี สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนก็คือการหาสาเหตุหลักที่ทำให้เงินเดือนในแต่ละเดือนไม่พอใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน เงินเดือนมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

วิธีแก้ไขก็คือต้องมีการบริหารเงินและจัดสรรรายจ่ายย่างเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่างวดรถ หรือค่าผ่อนบ้าน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนไว้ก่อน เงินเดือนที่เหลือคือส่วนที่สามารถใช้ได้หากไม่พอใช้จ่าย การหารายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมรายได้ดี คือวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ซึ่งนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว การบริหารเงินยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินให้กับตัวเอง รายได้ที่เกิดจากอาชีพเสริมรายได้ดี

เหรียญ

เหรียญ

จะถูกจัดสรรอย่างลงตัวทำให้รายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและยังเหลือเก็บอีกด้วยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีงาน มีเงินเดือนประจำ แต่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการเลือกทำอาชีพเสริมรายได้ดีอย่าลืมสำรวจหรือหาสาเหตุที่ทำให้รายได้ในแต่ละเดือนไม่พอใช้ก่อนนะคะ จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและตรงจุดที่สุด