เงาะโรงเรียนการปลูกเงาะโรงเรียนอาชีพอิสระทำเงิน

ปลูกเงาะโรงเรียนอาชีพอิสระทำเงิน

        อาชีพอิสระทำเงินวันนี้ เป็นเรื่องของเงาะโรงเรียน ผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างสูง เช่นบริเวณภาคตะวันออกมีมากในจังหวัดจันทบุรี ตราด และในหลายจังหวัดแถบภาคใต้ ปัจจุบันเงาะโรงเรียนสามารถปลูกได้ในหลายจังหวัด

โดยเฉพาะในแหล่งปลูกที่มีน้ำเพียงพอตลอดปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกสลับกับพืชผักชนิดอื่นๆ การปลูกเงาะขายจึงกลายเป็นอาชีพอิสระทำเงินที่สามารถทำควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น

ประวัติความเป็นมาของเงาะโรงเรียน

ชื่อ “เงาะโรงเรียน” มีประวัติเล่าว่ามีชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองปีนัง เดินทางมาทำเมืองแรดีบุก ที่ตำบลนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเมล็ดเงาะมาปลูกในบริเวณบ้านพักของตนเอง ปรากฏว่ามีเงาะต้นหนึ่งออกผลต่างไปจากต้นอื่นๆ มีรูปผลค่อนข้างกลมเนื้อกรอบ หวาน หอม เปลือกบางต่อมาได้เลิกกิจการและขายที่ดินพร้อมบ้านให้กระทรวงธรรมการในขณะนั้น และได้ปรับปรุงใช้เป็นสถานที่เรียนเรียกว่า “โรงเรียนนาสาร” เงาะที่ปลูกไว้จึงได้ทำการขยายพันธุ์จากต้นเดิมไปสู่ประชาชนทั่วไป

ต่อมาในปี 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายชัชอุตตมางกูร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลเงาะโรงเรียนและขอพระราชทาน ชื่อพันธุ์เงาะใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสว่า “เงาะโรงเรียนดีอยู่แล้ว” นับแต่นั้นมาเงาะพันธุ์นี้จึงได้เรียกว่า “เงาะโรงเรียน” อย่างเป็นทางการ เงาะโรงเรียนจึงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมและมีการปลูกกันมากจนกลายเป็นอาชีพอิสระทำเงินของคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีการปลูกเงาะโรงเรียน
        1.ปลูกโดยการขุดหลุมปลูก เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีการวางระบบน้ำไว้ เพราะจะทำให้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น
        2.ปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม หรือเรียกว่า การปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก เพราะวิธีรนี้ช่วยระบายน้ำ ไม่ทำให้น้ำขังโคนต้น แต่ต้องมีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก

เงาะโรงเรียน

เงาะโรงเรียน

ระยะปลูกและการดูแลรักษา
ระยะปลูก 6 – 8 X 6 – 8 เมตร สำหรับการใช้ระยะปลูกชิด 6 X 6 เมตร จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อ ไม่ทรงพุ่มชนหรือบังแสงกันเอง ส่วนการดูแลรักษาต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอช่วงเจริญทางใบ และงดให้น้ำในช่วงปลายฝน

เงาะเป็นผลไม้อีกชนิดที่มีขายกันอยู่ทั่วไป และนิยมเร่งให้ออกผลผลิตก่อนฤดู ดังนั้นการปลูกเงาะด้วยวิธีธรรมชาติเป็นผลไม้ในช่วงฤดูจึงเป็นอาชีพอิสระทำเงินที่น่าสนใจ