ปลูกพืชผักสวนครัวอาชีพเสริมสร้างรายได้

ปลูกพืชผักสวนครัวอาชีพเสริมสร้างรายได้

การปลูกพืชผักสวนครัวนอกจากเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ดีแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการพักผ่อนที่เกิดรายได้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง

สำหรับคนที่มีพื้นว่างและต้องการหารายได้เสริมทำควบคู่ไปกับงานประจำ ผู้เขียนแนะนำให้ปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสานหรือปลูกพืชหมุนเวียนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ที่ช่วยให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

อาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกวัน

สำหรับคนที่มีพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านหรือมีที่ดินว่างเปล่า การปลูกพืชผักหมุนเวียนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกวัน เพราะมีพืชผักให้เก็บขายได้ทั้งปีอย่างเช่น ปลูกต้นแคกินดอกตามแนวรั้วเพื่อเก็บดอกขาย หรือปลูกต้นชะอมริมรั้ว ปลูกมะละกอ มะเขือพวง ปลูกต้นพริกไทย ต้นมะกรูด ซึ่งเป็นพืชผักที่ไม่ต้องดูแลมากให้ร่มเงาและยังปลูกพืชผักชนิดอื่นๆได้ด้วย เช่น

ตะไคร้ ใบกะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก พืชผักสวนครัวเหล่านี้สามารถเก็บขายได้ตลอด เพราะตลาดมีความต้องการสูงไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษามากนัก เหมาะเป็นอาชีพเสริมของคนที่มีงานประจำ พืชผักบางอย่างปลูกแล้วเก็บขายได้ทุกวันอย่างเช่นใบมะกรูดที่ขายได้ทั้งใบและผล โดยเฉพาะใบเมื่อเก็บบ่อยๆก็จะทำให้แตกใบใหม่ออกมาเรื่อยๆ

ปลูกพืชผักสวนครัวอาชีพเสริมสร้างรายได้

ผักสวนครัว

ข้อแนะนำสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ควรปลูกพืชผักแต่ละชนิดให้เพียงพอกับการเก็บขายในแต่ละครั้ง ไม่ควรปลูกน้อยเกินไปเพราะจะประสบกับปัญหาเก็บกินก็ไม่หมดเก็บขายก็ไม่ได้ การปลูกพืชผักสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือต้องทำงานประจำ ควรเลือกปลูกผักที่ไม่ต้องดูแลมาก เหมาะกับสภาพพื้นที่

และเป็นพืชผักที่ตลาดมีความต้องการซึ่งจะช่วยให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาอาชีพเสริมและมีพื้นที่ภายในบริเวณบ้าน ปลูกผักขายทำให้มีรายได้แล้วยังเป็นงานอดิเรกที่ทำให้เราได้พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอีกด้วยค่ะ