แนวคิดทำอาชีพเสริมต่างๆเพื่อการเก็บออม

แนวคิดทำอาชีพเสริมต่างๆเพื่อการเก็บออม

เงิน คือปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา นอกจากจะต้องหาให้พอใช้ในแต่ละเดือนแล้ว ยังต้องมีเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอีกด้วย อาชีพเสริมต่างๆ คือช่องทางสร้างรายได้ที่ช่วยให้ทุกคนมีเงินเหลือเก็บออม เพราะรายได้ที่ได้รับประจำเช่นเงินเดือน

หรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆ นอกจากจะไม่มีเหลือเก็บแล้ว ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มนุษย์เงินเดือนที่มองว่ามีความมั่นคงทางการเงินก็ยังต้องกู้ยืมเงินในอนาคตมาใช้ ทำให้ไม่มีเงินเหลือสำหรับเก็บออมเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอื่นๆ

การเลือกทำอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ไว้เก็บออม

การเลือกทำอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ไว้เก็บออม จึงมีความสำคัญและต้องวางแผนในการบริหารเวลาให้ลงตัวเพื่อไม่ให้การทำอาชีพเสริมไปเบียดบังเวลาทำงานหรือเวลาในการประกอบอาชีพปกติอื่นๆ

เช่น คนที่ทำงานประจำหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีวันหยุดพักผ่อนตรงกับเสาร์อาทิตย์ อาจะมีอาชีพให้เลือกได้มากมายหลายอาชีพ สำหรับอาชีพอื่นๆอาจจะมีเวลาเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงานเพียงไม่กี่ชั่วโมง ถึงแม้จะมีอาชีพให้เลือกได้น้อยกว่า

แต่ถ้ามุ่งมั่นมีการวางแผนและเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเองเหมาะกับเวลาว่าง ก็จะช่วยให้มีรายได้สำหรับเก็บออมได้เช่นกัน สิ่งที่สำคัญในการทำอาชีพเสริมต่างๆ ให้มีเงินเหลือเก็บ คือการมีแนวคิดที่ถูกต้อง หากตั้งเป้าหมายไว้ว่าทำอาชีพต่างๆเพื่อเก็บออม

เพื่อการเก็บออม

เก็บออม

รายได้ที่เหลือจากค่าใช้จ่ายต้องนำมาเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเท่านั้น ไม่นำไปสร้างหนี้เพิ่ม เช่น เมื่อมีเงินเหลือเก็บแล้วนำไปดาวน์รถยนต์ออกมาขับ นั้นเป็นการสร้างหนี้เพิ่มทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นทั้งเงินค่างวดรถ ค่าน้ำมันรถ ค่าตกแต่งและอื่นๆ ความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิต การมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำเป็น อาชีพเสริมต่างๆ เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและมีระเบียบวินัยในตนเอง ผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะ