ปลูกว่านหางจระเข้อาชีพอิสระทำเงิน

ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้ ถือเป็นพืชสมุนไพรสารพัดประโยชน์ที่นอกจากสามารถบรรเทาอาการของโรคได้หลายชนิดแล้ว ยังมีสรรพคุณในการดูแลผิวพรรณและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เวชสำอางอีกหลายประเภท

ทำให้การปลูกว่านหางจระเข้กลายเป็นอาชีพอิสระทำเงินของคนที่ชอบทำการเกษตร หากมีพื้นที่ไม่มากและไม่สามารถปลูกเป็นอาชีพอิสระทำเงินได้ ก็ยังปลูกเป็นงานเสริมทำคู่ไปกับงานประจำเป็นการหารายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง

วิธีปลูกว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้เป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยากสายพันธุ์ว่านหางจระเข้มีมากกว่า 300 ชนิด มีทั้งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากและพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เซนติเมตรการขยายพันธุ์ว่านหางจระเข้เพื่อปลูกขายเป็นอาชีพอิสระทำเงิน มีขั้นตอนดังนี้

1.การเตรียมดิน
ว่านหางจระเข้เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย หากพื้นที่ปลูกมีลักษณะเป็นดินเหนียวมากกว่าให้ไถพรวนดินแล้วยกร่องสูง 50-60 ซม.เพราะว่านหางจระเข้จะไม่ชอบบริเวณพื้นที่มีน้ำขัง

2.การเตรียมพันธุ์และการปลูก
เตรียมหน่อพันธุ์ว่านหางจระเข้ให้มีขนาดสูง 10-15 ซม. จากนั้นขุดหลุมลึกประมาณ 15-20 ซม. ใส่ใบไม้แห้งหรือปุ๋ยคอกรองก้นหลุม กลบด้วยดินแล้ววางหน่อพันธุ์กลบดินอีกชั้นให้แน่น ให้มีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว50 x 70 ซม.

3.การให้น้ำและการใส่ปุ๋ย
ควรรดน้ำแบบกระจายเป็นฝอย ช่วงเดือนแรกให้น้ำทุก 15-20 วัน หลังจากต้นติดดินแล้วให้รดการให้น้ำลงโดยดูจากสภาพความชุ่มชื้นของดิน การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง อัตราส่วน 1-1.5/ตัน/ไร่/ปี
ว่านหางจระเข้4.การกำจัดวัชพืชและการเก็บเกี่ยว
การกำจัดวัชพืชให้ใช้วิธีตัดไม่ควรใช้ยาฆ่าหญ้าหรือใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะทำให้มีสารพิษตกค้างอยู่ที่ก้านใบแล้ว ยังอาจทำให้ต้นว่านหางจระเข้ตายอีกด้วยสำหรับการเก็บเกี่ยวเริ่มตัดใบได้หลังปลูก 6-8 เดือน โดยเริ่มตัดจากใบล่างสุดก่อน

5.การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
หลังตัดใบว่านหางจระเข้แล้ว หากยังไม่นำส่งโรงงานหรือนำไปขายให้ตั้งใบในลักษณะเฉียงๆ สามารถเก็บไว้ได้ 1 อาทิตย์ เมื่อต้องการนำไปขายให้ตัดโคนและปลายใบออก

การปลูกว่านหางจระเข้เป็นอาชีพอิสระทำเงิน ที่ใช้เงินลงทุไม่มากปลูกง่าย ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4-5 บาท และนอกจากปลูกเพื่อตัดใบขายแล้วยังสามารถเพาะหน่อพันธุ์ว่านหางจระเข้ขายได้อีกด้วย