ลงทุนขายอะไรดีเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

ลงทุนขายอะไรดีเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อเป็นอาชีพสำรองที่สามารถทำควบคู่ไปกับอาชีพหลักได้คงมีคำถามมากมายอยู่ในใจ

โดยเฉพาะคนที่เลือกอาชีพค้าขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ เพราะไม่รู้จะลงทุนขายอะไรดีหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการมีรายได้จากอาชีพเสริมและกำลังประสบปัญหานี้ datacatalog.org มีแนวคิดดีๆมาฝากค่ะ

แนวคิดดีๆลงทุนขายอะไรดี

การเลือกค้าขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ของคนที่มีงานประจำหรือมีอาชีพหลักอยู่แล้ว หากต้องการทำเป็นอาชีพสำรองเพื่อป้องกันปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่แนะนำก็คือ

1.เลือกลงทุนหรือเลือกอาชีพค้าขายที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักได้ เช่น ลงทุนซื้อขายรถยนต์มือสองช่วงแรกอาจทำเป็นงานเสริมติดต่อซื้อขายรถยนต์ของเพื่อนร่วมงานคนรู้จักลักษณะซื้อมาขายไปหรือเป็นนายหน้า แล้วค่อยๆพัฒนาต่อยอดเป็นการซื้อมาเพื่อขายต่อหรือทำเป็นธุรกิจเต็นท์รถมือสองรับฝากขายรถมือสอง

2.เลือกอาชีพค้าขายที่สามารถทำควบคู่กับงานประจำหรือทำคู่กับอาชีพหลักได้โดยไม่กระทบกับเวลาทำงานอย่างเช่น ทำพริกแกงสำเร็จขายส่งตามร้านขายอาหาร ร้านขายข้าวราดแกง หรือร้านขายปลีก-ส่งน้ำพริกแกงสูตรต่างๆตามตลาดสด การเลือกขายสินค้าประเภทนี้สามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือทำในวันหยุดได้และยังต่อยอดขายส่งสินค้าอื่นๆเช่น พริกป่น ถั่วป่น ข้าวคั่วซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุนต่ำทำง่าย วัตถุดิบหาไม่ยาก

3.เลือกอาชีพที่ใช้เงินลงทุนต่ำและทำเป็นธุรกิจเล็กๆไปก่อนเป็นการศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงไปพร้อมๆกับการขายสินค้านั้นๆ หากไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเลิกก็ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบไม่มากและยังสามารถเริ่มต้นขายสินค้าประเภทใหม่ๆได้

ลงทุนขายอะไรดี เพื่อเป็นอาชีพสำรอง

ขนมปังเวียดนาม

4.เลือกขายสินค้าที่สามารถไปเรียนรู้และทำด้วยตนเองได้เพราะความรู้นั้นจะติดอยู่กับตัวเรา ถึงแม้จะขยายเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องทำด้วยตนเองก็ยังใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาธุรกิจได้ เช่น การทำเบเกอร์รี่หรือเปิดร้านขายเบเกอร์รี่

5.เลือกขายสินค้าที่คนเราต้องกินต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม หรือเสื้อผ้า ซึ่งปัจจุบันเลือกขายได้หลายวิธีทั้งการเปิดหน้าร้าน ขายตามตลาดนัด ขายผ่านโลกออนไลน์แนวคิดเหล่านี้ คงช่วยให้คนที่ต้องการลงทุนขายสินค้าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หรือทำเป็นอาชีพสำรองตัดสินใจเลือกสินค้าที่จะนำมาขายได้ง่ายขึ้นนะคะ