ปลูกไม้ตัดใบขายเป็นอาชีพเสริมการเกษตร

ปลูกไม้ตัดใบขายเป็นอาชีพเสริมการเกษตร

คนที่รักและชื่นชอบการปลูกต้นไม้ หากชอบใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่กับการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกหรือปลูกเพื่อหารายได้เสริม การปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ

โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ขายยังเป็นอาชีพเสริมการเกษตร ที่ทำง่าย ขายได้กำไรดีอีกด้วย สำหรับคนที่สนใจอาชีพเสริมการเกษตร แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะปลูกอะไรดี ผู้เขียนแนะนำให้ปลูกไม้ตัดใบขายเป็นอาชีพค่ะ เนื่องจากไม้ตัดใบเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หากต้องการปลูกไม้ตัดใบเป็นอาชีพการเกษตร ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 3 ไร่

ไม้ประดับประเภทไม้ตัดใบ ส่วนใหญ่ใช้กับร้านดอกไม้ หรือใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่เนื่องในโอกาสต่างๆ หรือตามเทศกาล ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น หนวดปลาหมึก ก้ามกุ้ง เล็บครุฑใบผักชี หมากเหลือง หรือทางหมาก หมากผู้หมากเมีย เฟิร์นใบหนัง เฟิร์นนาคราชหรือเฟิร์นหยิก มอนสเตร่า กวนอิม หรือใบพุด และอีกหลายชนิด ไม้ประเภทตัดใบส่วนใหญ่ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามาก

หากต้องการปลูกไม้ตัดใบเป็นอาชีพเสริมการเกษตร ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 3 ไร่ เพื่อตัดสลับกันไปจะทำให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี แหล่งจำหน่ายไม้ใบหากมีไม่มาอาจขายส่งตามร้านดอกไม้ทั่วไป

ปลูกไม้ตัดใบขาย

ต้นกวนอิม

หรือมีมากๆอาจส่งไปจำหน่ายที่ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง หรือตลาดไทย ราคาจำหน่ายกำหนดตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่มาก เฉลี่ยใบละ 5-25 บาท หรือขึ้นอยู่กับประเภทและคุณภาพของไม้ตัดใบเหล่านั้นด้วย

การปลูกไม้ตัดใบขายเป็นอาชีพเสริมการเกษตร ที่นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติ และได้ทำในสิ่งที่ชื่นขอบแล้ว ยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีไม่แพ้อาชีพอื่นๆ หากคุณเป็นคนที่รักต้นไม้ และสนใจการปลูกต้นไม้ขายเป็นอาชีพ ไม้ประดับประเภทไม้ตัดใบน่าปลูกขายมากที่สุดค่ะ