ปลูกมะกรูดตัดใบขายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปลูกมะกรูดตัดใบขายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปัจจุบันการหารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอสำหรับการเก็บออม นอกจากหางานอื่นทำเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปลูกมะกรูดตัดใบขายเป็นอาชีพอิสระที่หลายๆคนอาจมองข้าม

และคิดไม่ถึงว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และทำให้มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตได้ ผู้เขียนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยคิดเช่นนั้น จนได้พบเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นที่รวมตัวของผู้ที่ปลูกมะกรูดตัดใบขาย ทำให้ทราบว่านอกจากใบมะกรูดจะใช้สำหรับประกอบอาหารแล้ว ยังมีโรงงานรับเช่นโรงงานรับซื้ออีกด้วย

หากมีใจรักและชื่นชอบทำการเกษตรปลูกมะกรูดขายใบมีรายได้รออยู่แน่นอน

การปลูกมะกรูดตัดใบขาย เป็นการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากนัก เพราะเป็นเพียงงานเสริมที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุดมาดูแล หากปลูกมากจนเกินไป

ก็อาจดูแลไม่ทั่วถึงและต้องหาตลาดรับซื้อทำให้เป็นภาระและมีผลกระทบกับงานประจำได้ ควรมีพื้นที่ในการปลูกอย่างน้อย 1-2 งาน เพราะถ้ามีการวางแผน

และบริหารจัดการอย่างดีก็จะทำให้หมุนเวียนเก็บใบมะกรูดขายได้ตลอดทั้งปี หรือมีพื้นที่น้อยกว่านี้และปลูกเพื่อเก็บขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดใกล้บ้านก็สามารถปลูกไว้เก็บขายได้ การรับซื้อใบมะกรูดมีทั้งซื้อแบบชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมbergamot

ราคาตั้งแต่ 7-10 บาท หรืออาจมากกว่านั้นเป็นการรับซื้อเพื่อนำไปขายต่อให้พ่อแม่ค้าขายปลีก ส่วนอีกแบบเป็นการรับซื้อโดยให้ผู้ขายเก็บแล้วมัดเป็นกำๆ เพื่อนำไปขายปลีกอาจชั่งน้ำขายเป็นกิโลหรือซื้อราคาต่อกำขึ้นอยู่กับราคาที่ตกลงกัน ส่วนวิธีการปลูกมะกรูดและการเลือกกิ่งพันธุ์รวมถึงการบำรุงดูแล

ผู้ที่สนใจอาจศึกษาได้จากหนังสือหรือแหล่งความรู้จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งความรู้เชิงวิชาการและการแบ่งปันความรู้จากเกษตรกรผู้ปลูกมะกรูดขายใบที่มีทั้งทำเป็นอาชีพหลักและปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หากมีใจรักและชื่นชอบทำการเกษตรปลูกมะกรูดขายใบมีรายได้รออยู่แล้วแล้วค่ะ