การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจปลูกได้ทุกพื้นที่

การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ

การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ หมายถึงวิธีการปลูกผักหรือพืชที่ไม่ใช้วัสดุแต่จะใช้การปลูกพืชลงในสารละลายธาตุอาหารของพืชแทนซึ่งวิธีนี้จะทำให้รากของพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรงเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่มีน้ำ และแร่ธาตุที่พืชต้องการจากทางรากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจเพราะการปลูกผักไร้ดินทำได้ง่าย สะดวก และประหยัดพื้นที่วิธีปลูกพืชแบบใหม่ๆอย่างเช่นการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ มีระบบการปลูกหลายรูปแบบหลายวิธี ซึ่งนอกจากเหมาะสำหรับปลูกไว้ทานเองแล้วยังเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจของคนที่ต้องการมีรายได้พิเศษแต่ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก

ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เป็นปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินปลูกได้ทุกพื้นที่

การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโด อพาร์ทเม้นต์ หรือบ้านพักที่มีพื้นที่น้อยแต่ต้องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง ปัจจุบันผักไฮโดรโพนิกส์ยังมีการปลูกระดับอุตสาหกรรมหรือทำเป็นธุรกิจกันมากขึ้นเนื่องจากเป็นพืชผักที่ปลูกในโรงเรือนสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเป็นผักที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพทำให้ได้รับความนิยมตลาดมีความต้องการสูง การปลูกไว้ทานเองจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและได้ทานผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้อดีในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ก็คือมีเทคนิคในการปลูกได้หลายรูปแบบสามารถเลือกปลูกได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และงบประมาณที่เรามีอยู่ ชนิดของผักที่เหมาะสำหรับนำมาปลูก

สลัด

สลัด

เช่นผักสลัดกรีนโอ๊ค ผักสลัดเรดคอรัล ผักสลัดคอส ผักสลัดบัตเตอร์เฮด หรือผักกาดหอมและพืชผักชนิดอื่นๆ ประโยชน์ของผักไฮโดรโพนิกส์นอกจากเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจหรือปลูกไว้ทานเองแล้ว ตามร้านอาหารทั่วไปยังนิยมจัดพื้นที่สำหรับปลูกผักไร้ดินไว้โดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารและเป็นไม้ประดับเพื่อสร้างจุดขายและเรียกความสนใจจากลูกค้า ส่วนวิธีการและขั้นตอนการปลูกนั้นไม่ยุ่งยากสามารถศึกษาได้จากคลิปจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งจะบอกวิธีและแหล่งขายอุปกรณ์ในการปลูกไว้อย่างละเอียด รวมถึงมีร้านค้าออนไลน์จำหน่ายเมล็ดผักที่จัดส่งให้เราโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลือกซื้อค่ะ