วิธีปลูกตะไคร้ขายให้ได้ราคาเพิ่มรายได้

ปลูกตะไคร้ขายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ตะไคร้ เครื่องเทศหรือสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวของคนไทยเกือบจะทุกบ้าน เพราะใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารได้หลากหลายชนิด และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสำหรับทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เนื่องจากมีตลาดรับซื้อตลอดทั้งปี

แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามเพราะนิยมปลูกกันไว้ทุกบ้านโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทำให้คิดว่าไม่มีตลาดรองรับซึ่งความเป็นจริงแล้ว ตะไคร้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ปลูกตะไคร้ขายน่าสนใจมากค่ะ

ปลูกตะไคร้ขายมีตลาดรับซื้อตลอดทั้งปีเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากดูแลง่าย

ปลูกตะไคร้ขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่เหมาะสำหรับคนที่มีที่ดินว่างเปล่าหรือมีพื้นที่ทำสวนอยู่แล้ว การปลูกตะไคร้นอกจากปลูกในพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว ก็ยังสามารถปลูกตามขอบบ่อ

ขอบสระ ปลูกตามร่องสวน หรือปลูกไว้ระหว่างแถวของพืชยืนต้นอื่นๆตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกไม่ยากดูแลง่ายและใช้เงินลงทุนต่ำ ระยะเวลาในการปลูกสั้นเพียง 5-6 เดือนก็สามารถตัดหรือขุดยกกอแล้วนำมาตัดใบทิ้งโดยเหลือลำต้นไว้ประมาณ 15-17 นิ้ว

แล้วมัดรวมเป็นกำๆละ 1 กิโลกรัม.จากนั้นนำมามัดรวมกันให้ได้ 10 กำเพื่อขายส่ง ราคาส่งกิโลกรัมละ 10 -15 บาท หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับช่วงฤดู ซึ่งฤดูแล้งตะไคร้จะขายได้ราคาดีที่สุด โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อจนถึงที่ พันธุ์ที่นิยมปลูกและตลาดมีความต้องการสูงได้แก่ ตะไคร้หยวกหรือตะไคร้พันธุ์ขาวเกษตร

ปลูกตะไคร้ขาย

ปลูกตะไคร้ขาย

ซึ่งมีลักษณะลำต้นที่อวบและมีสีขาวสะอาดนอกจากขายในประเทศและส่งออกแล้วยังนำมาแปรรูป เช่นทำเป็นตะไคร้อบแห้ง ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก การปลูกตะไคร้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่นอกจากทำเป็นงานเสริมแล้ว

หากมีพื้นที่ปลูกมากและมีการบริหารจัดการโดยปลูกอย่างเป็นระบบก็จะสามารถหมุนเวียนตัดหรือขุดยกกอขายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพอิสระหรือทำเป็นอาชีพหลักควบคู่ไปกับงานประจำได้ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณและชื่นชอบทำการเกษตรที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขค่ะ