ปลูกดอกดาวเรืองในกระถางอาชีพเสริมทำที่บ้าน

การปลูกดอกดาวเรืองในกระถางอาชีพเสริม

อาชีพเสริมทำที่บ้านที่ผู้เขียนนำมาแนะนำในวันนี้ เป็นการปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง เพราะดอกดาวเรืองนอกจากเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมนำไปกราบไหว้หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นดอกไม้ที่ใช้ปลูกในกระถางเพื่อประดับตกแต่งสถานที่อีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ

ที่มีการประดับตกแต่งรถขบวน เช่น เทศกาลวันเข้าพรรษา เทศกาลวันสงกรานต์ หรือเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง เป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านที่สามารถปลูกขายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

ใช้เวลาว่างปลูกดาวเรืองในกระถางเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านสร้างรายได้

ปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง อาชีพเสริมทำที่บ้านที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการทำการเกษตรและได้อยู่กับธรรมชาติ ดอกดาวเรืองในกระถางใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

นอกจากปลูกส่งให้กับร้านขายดอกไม้เพื่อนำไปขายให้กับลูกค้านำไปปลูกต่อหรือนำไปประดับตกแต่งอาคาร ตกแต่งขบวนรถในเทศกาลต่างๆแล้ว ดอกดาวเรืองยังสามารถนำมาตากแห้งขายเป็นสมุนไพรได้อีกด้วย

ปลูกดอกดาวเรืองในกระถางขายเป็นอาชีพเสริมที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก ดูแลง่าย ขายได้กำไรดีหากมีเวลาว่างอาจนำไปวางขายตามตลาดนัดซึ่งจะช่วยให้ขายดาวเรืองในกระถางได้ราคาดีกว่าขายส่ง

ดอกดาวเรือง

ปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง

เมื่อขายไม่หมดหรือต้นดาวเรืองโตเกินไปยังสามารถนำไปปลูกลงดินเพื่อเก็บดอกขายได้ทั้งดอกสดและดอกดาวเรืองตากแห้ง ปลูกดาวเรืองในกระถางขาย เป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน

ที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สำหรับคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและชอบทำการเกษตรปลูกดาวเรืองขายยังสามารถต่อยอดให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือทำเป็นงานหลักได้อีกด้วยค่ะ