ปลูกกล้วยไม้ขายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปลูกกล้วยไม้ขายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กล้วยไม้เป็นพืชดอกที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ปลูกและขยายพันธุ์ง่ายทำให้เป็นที่นิยมของคนที่รักและชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะลำต้นและใบที่สวยงาม

เหมาะที่จะปลูกขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพราะนอกจากจะเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามปลูกง่ายแล้ว ยังสามารถดัดแปลงนำมาปลูกในภาชนะหรือวัสดุเหลือเพื่อใช้ตกแต่งหรือประดับสวนหย่อมตกแต่งร้านค้าร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้ามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของคนที่รักการปลูกต้นไม้

ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานปลูกกล้วยไม้ขาย

การปลูกกล้วยไม้ขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่ผู้เขียนแนะนำในวันนี้ เป็นการนำกล้วยไม้นิ้ว ซึ่งได้จากไม้ขวดหรือลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อ

แล้วนำมาปลูกลงในกระถางเมื่อเพาะเลี้ยงจนโตหรือเริ่มออกดอกก็สามารถนำไปขายส่งให้กับร้านขายต้นไม้ หรือนำไปขายเองตามตลาดนัด ตลาดคลองถม ถนนคนเดินหรือตลาดกลางคืน

กล้วยไม้นิ้วมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งราคาถูกเพียงต้นละ 5 บาท อย่างเช่นกล้วยไม้สกุลหวายหรือกล้วยไม้ราคาแพงอย่างเช่น ช้างกระ รองเท้านารี เอื้องคำ เอื้องผึ้ง และสายพันธุ์อื่นๆ เป็นอาชีพเสริมที่ใช้เงินลงทุนไม่มากหรือเลือกลงทุนตามงบประมาณที่เรามีอยู่อย่างเช่น

กล้วยไม้ แคทลียา

กล้วยไม้ แคทลียา

การปลูกกล้วยไม้นิ้วสายพันธุ์ที่คนนิยมปลูกและมีราคาถูกอย่างเช่นสกุลหวายต่างๆใช้เงินลงทุนไม่มาก เพาะเลี้ยงเพียงไม่นานก็สามารถนำออกขายได้ ราคาขายปลีกทั่วไป ต้นละ 35-40 บาท หรือขาย 3 ต้นร้อย ปลูกกล้วยไม้ขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือเวลาว่างในช่วงวันหยุดดูแลบำรุงรักษาได้ ไม่มีผลกระทบกับงานประจำที่ทำอยู่

หากเพาะเลี้ยงจนมีความชำนาญและมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลกล้วยไม่อย่างถูกวิธีก็ยังเป็นอาชีพที่พัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นธุรกิจหลักทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกกล้วยไม้นิ้วลงกระถางขายส่งร้านต้นไม้เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจและน่าลงทุนที่สุดค่ะ