ปลูกกล้วยหอมทองอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปลูกกล้วยหอมทองอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กล้วยหอมทองเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายและให้ผลตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับปลูกขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพราะนอกจากทานสุกหรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอร์รี่แล้ว กล้วยหอมทองยังเป็นผลไม้มงคลที่คนส่วนใหญ่นิยมนำไปไหว้เจ้า

หรือนำไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้กล้วยหอมเป็นที่ต้องการของตลาดและยังเป็นผลไม้ที่มีราคาดี สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ถ้ามีการดูแลรักษารถน้ำใส่ปุ๋ยอย่างดี ก็จะทำให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น การปลูกกล้วยหอมจึงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่น่าสนใจและน่าลงทุนอีกอาชีพหนึ่ง

สำหรับคนที่ชอบทำการเกษตรหากกำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

การปลูกกล้วยหอมทองเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่ขายได้ทั้งผลและหน่อกล้วย พื้นที่ในการปลูกประมาณ 1 ไร่ก็สามารถปลูกกล้วยหอมขายได้ตลอดทั้งปีหากมีพื้นที่ปลูกมากเกินกว่านี้อาจดูแลไม่ทั่วถึงเพราะไม่มีเวลาเพราะเป็นเพียงอาชีพเสริม

แต่ควรมีการบริหารจัดการที่ดีโดยการปลูกกล้วยหอมให้มีหลายๆรุ่นเพื่อช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ระหว่างแถวที่ใช้ปลูกกล้วยหอมยังสามารถปลูกพืชผักชนิดอื่นขายได้อีกทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้การปลูกกล้วยหอมอาจจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่หมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยและใช้ไม้ค้ำต้นในช่วงที่กำลังให้ผลผลิตแต่ก็เป็นอาชีพที่ทำง่ายและมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการขายผลผลิตและจากการขายหน่อกล้วย

ปลูกกล้วยหอมทองอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กล้วยหอม

สำหรับคนที่ชอบทำการเกษตรหากกำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ผู้เขียนเชื่อว่าการปลูกกล้วยหอมทองเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะนอกจากคนจะนิยมทานแล้วกล้วยหอมทองยังถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ มีตลาดรองรับที่มั่นคง ขายง่ายราคาดีและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีนอกจากขายผลผลิตแล้ว ยังเพิ่มมูลค่าโดยการนำกล้วยหอมทองมาแปรรูปจำหน่ายได้อีกด้วย

และหากสนใจอาชีพปลูกกล้วยหอมทองแนะนำให้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทราบแล้วอย่าลังเลที่จะลงมือทำนะค่ะเพราะมีรายได้รออยู่แน่นอน