เรื่องน่ารู้ คุณสมบัติของนักบิน อาชีพที่น่าสนใจ

เส้นทางสู่อาชีพนักบิน

การเป็นนักบิน อาชีพที่น่าสนใจซึ่งหลายคนมองว่าไกลเกินฝัน เพราะนอกจากต้องสมองดี เรียนเก่ง ครอบครัวมีฐานะหรือมีเงินพอที่จะส่งเรียนได้แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบอีกด้วย สิ่งเหล่านั้นเป็นความคิดที่ผิดหรือถูก

วันนี้ datacatalog.org มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบินมาแนะนำอีกเช่นเคยค่ะ
นิยามหรือความหมายของ นักบิน ก็คือผู้ควบคุมการบินในระหว่างทำการบิน รวมถึงการขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณีย์หรือสินค้าและการขับเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ถ่ายภาพทางอากาศ สำรวจทางอากาศ ดูแลเครื่องบินระหว่างทำการบิน แนะนำนักบินอื่นๆเกี่ยวกับการบินและเส้นทางการบิน

คุณสมบัติของนักบิน

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี
3.รูปร่าง บุคลิกดี ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
4.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสูง มีความกล้าหาญในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
5.มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ ความจำดี ช่างสังเกต
6.สายตาสั้นไม่เกินมาตรฐานกำหนด และต้องไม่ตาบอดสี
7.ต้องได้รับใบใบอนุญาตการบิน (Pilot License) รวมทั้งต้องผ่านการตรวจ ร่างกาย และทดสอบทางจิตเวชจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน

สายอาชีพนักบิน
งานในสายอาชีพนักบิน แบ่งออกเป็น 3 สายงาน ได้แก่1.นักบินของกองทัพต่างๆ 2.นักบินสายเกษตร 3.นักบินพาณิชย์
นักบินของกองทัพต่างๆได้แก่ นักบินของกองทัพอากาศ นักบินของกองทัพเรือ นักบินทหารบก และนักบินตำรวจ
นักบินในสายงานเกษตร เช่น นักบินของโครงการฝนหลวง นักบินของกรมทรัพยากรธรณี
นักบินสายการบินพาณิชย์ได้แก่นักบินในเครื่องบินโดยสารทั่วไป และนักบินในสายของขนส่งสินค้า plane
เส้นทางสู่อาชีพนักบิน
ปัจจุบันสายงานนักบินพาณิชย์ที่เปิดรับสมัครศิษย์การบินของตัวเอง โดยทำเรื่องกู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนและมีสัญญาระหว่างกันที่เห็นเป็นรูปธรรมหลักๆได้แก่
บริษัทไทยแอร์เอเชียจะทำการรับสมัครนักบินตามคุณสมบัติ โดยทำการสอบแต่ละลำดับขั้น และสอบสัมภาษณ์จากกัปตันอาวุโส ของบริษัท
บริษัทการบินไทย เปิดรับนักบินทุกปีโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกคือนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย ที่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบความถนัดทางด้านทักษะการบิน ใช้มาตรฐานสากลเป็นเกณฑ์ตัดสิน รับสมัครวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
กลุ่มที่2 คือกลุ่มมีใบขับขี่เครื่องบินแล้ว อาจจะเป็นนักบินกองทัพอากาศ หรือเป็นนักบินจากสายการบินอื่นๆ ที่สนใจ รับอายุไม่เกิน 42 ปีที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วเข้ามาฝึกอบรมต่อเป็นนักบินของบริษัท การบินไทย
กลุ่มที่3 คือรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จาก 4 สถาบัน คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมทุกสาขา โดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพนักบิน รายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเป็นนักบิน ที่หลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแต่ไกลเกินฝัน คงทราบแล้วนะคะว่าเส้นทางการเป็นนักบินไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้