แนวคิดการทำอาชีพเสริมหลังเกษียณ

แนวคิดการทำอาชีพเสริมหลังเกษียณ

“งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา” เช่นเดียวกับการเกษียณอายุการทำงาน หลายคนตัดสินใจเกษียณตนเองจากงานประจำก่อนถึงวัยเกษียณจริงๆ ซึ่งเป็นการเกษียณที่มีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ หรือมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเสริมหลังเกษียณ

และที่สำคัญมีความพร้อมทางด้านจิตใจ แต่หลายๆคนอาจรู้สึกใจหาย และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตใหม่ๆที่ไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบและกรอบของการทำงาน ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านไม่ได้พบปะกับเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณบางคนยังไม่มีเงินเก็บสะสมหรือมีแต่น้อยมาก

การทำอาชีพเสริมหลังเกษียณ จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้หรือเป็นวิธีบริหารการเงินเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

อาชีพเสริมหลังเกษียณ นอกจากเป็นช่องทางสร้างรายได้แล้ว

อาชีพเสริมหลังเกษียณ นอกจากเป็นช่องทางสร้างรายได้แล้ว การได้ทำงานได้ใช้ชีวิตอิสระนอกเหนือจากกรอบการทำงานที่กำหนดไว้อย่างที่เคยทำมา ทำให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณมีคุณค่า

และรู้สึกสนุกสนาน ได้สัมผัสการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ อาชีพที่ควรทำหลังเกษียณต้องเป็นอาชีพที่อยู่ในความสนใจ มีความชอบ เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อส่วนรวม ส่วนรายได้ที่ได้จากงานเสริมคือผลกำไรที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นงานอดิเรก

อาชีพเสริมหลังเกษียณ

Possible

ทำให้ได้พบปะเพื่อนฝูงหรือคนรุ่นใหม่ๆ ดังนั้นแนวคิดการทำอาชีพเสริมของคนที่อยู่ในวัยเกษียณ จึงเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือวิธีการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากกว่า การทำอาชีพเพื่อหารายได้เป็นหลัก สำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณหรือเพิ่งจะเกษียณอายุการทำงาน อาจยังสับสนและไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกในการเริ่มต้นชีวิตอิสระ ที่ไม่ต้องตื่นนอนแต่เช้า ไม่ต้องสั่งงานตรวจงาน ไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ลองปรับแนวคิดแล้วหาอาชีพเสริมหลังเกษียณ ทำดูสักหนึ่งอาชีพ เชื่อว่าจะทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานใหม่ๆอย่างแน่นอนค่ะ