การปลูกต้นแก่นตะวันเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

ต้นแก่นตะวันพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยม

แก่นตะวัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยม เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ การปลูกไม่ยุ่งยาก เป็นพืชที่ปลูกง่าย

ทนต่อสภาพอากาศร้อนของบ้านเราได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่สนใจปลูกแก่นตะวันเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ วันนี้datacatalog.org มีรายละเอียดมาแนะนำค่ะ

ขั้นตอนการปลูกแก่นตะวัน

แก่นตะวันเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย เพราะลงหัวได้ง่าย ปลูกได้ทุกฤดูกาลทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง การปลูกในฤดูแล้งต้องมีระบบน้ำที่ดี ควรมีการยกร่องเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังโดยเฉพาะในฤดูฝน ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแล หากได้รับการบำรุงดูแลอย่างดีอาจได้ผลผลิตถึงไร่ละ 2000-3000 กิโลกรัม

ขั้นตอนการปลูก
การปลูกแก่นตะวัน มีการเตรียมดินเช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่ชนิดอื่นๆ คือมีการไถ 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการไถดะทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน เพื่อตากดินหรือฆ่าวัชพืช ครั้งที่สองเป็นการไถซ้ำเพื่อพรวนดินและปรับสภาพดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ส่วนครั้งที่3 เป็นไถเพื่อชักร่อง ซึ่งขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน หากเป็นดินปนทรายมาก ไม่ควรยกร่องเพราะร่องอาจพังหรือยุบตัวลงได้ง่าย

ขั้นตอนการเพาะต้นกล้า
1.เตรียมหัวพันธุ์ โดยนำไปบ่มในความเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา เป็นเร่งตาพันธุ์ ใช้เวลาในการบ่ม 20 วัน
2.เมื่อได้หัวพันธุ์ที่บ่มในความเย็นครบ 20 วันแล้ว ให้นำมาตัดแบ่งเป็นชิ้น โดยแต่ละชิ้นให้มี 3 ตาขึ้นไป
3.การนำหัวพันธุ์ไปเพาะ ควรแช่น้ำยากันเชื้อรา ประมาณ 20-30 นาที แล้วนำออกพักไว้
4.ใช้แกลบดำผสมกับดินถุงในอัตราส่วน 5:1 ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำแกลบดินที่เตรียมไว้ใส่ลงในถาดเพาะขนาด 60 หลุม ให้พอดีหลุม
5.นำหัวพันธุ์ ฝังลงในหลุมเพาะให้แกลบดินมิดท่วมหัวพันธุ์ ราดน้ำ เช้า-เย็น
6.เมื่อต้นกล้าโต มีความสูงของลำต้นประมาณ 5-10 ซม. เตรียมนำลงปลูกในแปลง

ขั้นตอนการปลูกลงแปลง
1.การปลูกให้วัดระยะห่างระหว่างต้น 50 ซม. และระยะห่างระหว่างแถว ประมาณ 80 ซม. จากนั้นขุดหลุมขนาด 10 X 15 ซม. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพคลุกดินแล้ววางรองก้นหลุม นำต้นกล้าลงปลูก
2.รดน้ำเช้า-เย็น โดยพยายามดูแลอย่าให้มีน้ำท่วมขัง

ต้นแก่นตะวัน

ต้นแก่นตะวัน

ระยะการใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยว
1.ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ หลังจากปลูกลงแปลงแล้วประมาณ 30 วัน การใส่ปุ๋ยมีข้อควรระวังหากใส่มากเกินไปอาจทำให้แก่นตะวันมีแต่ใบและดอก ไม่มีหัว
2.แก่นตะวันเป็นพืชอายุสั้นประมาณ 4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยใช้วิธีขุดถอนต้นหรือการใช้เครื่องจักร

ทราบขั้นตอนการปลูกแก่นตะวันกันแล้วนะคะ หากยังไม่ตัดสินใจปลูกเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ ก็อาจนำหัวพันธุ์มาปลูกไว้เพื่อรับประทานเองก็ได้นะคะ ต้นแก่นตะวันเมื่อออกดอกแล้วจะมีสีสวยมาก ดอกคล้ายดอกทานตะวันแต่มีขนาดเล็กกว่า ปลูกไว้ภายในบริเวณยังช่วยให้ภูมิทัศน์ของบ้านดูสวยงามยิ่งขึ้น