วิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เพาะต้นอ่อนทานตะวันงอกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

การทานอาหารที่มีส่วนประกอบจากพืชผักต่างๆนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแล้ว ผักบางอย่างบางชนิดยังสามารถเพาะขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่น่าสนใจอีกด้วย “ต้นอ่อนทานตะวัน” เป็นผักอีกหนึ่งชนิด ที่กำลังได้รับความสนใจเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง

เมื่อนำมาประกอบอาหารยังให้รสชาติที่อร่อยแตกต่างไปจากผักอื่นๆที่เคยทาน ถือว่าเป็นผักทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมในการนำมาปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวันขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่ทำง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มากและยังมีคู่แข่งน้อย

วิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก

ต้นอ่อนทานตะวันไม่เหม็นเขียว หวานกรอบ สามารถนำมาดัดแปลงทำอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอย นำไปทำเป็นแกงส้มผักรวม ใส่ในแกงเลียง ต้นอ่อนทานตะวันผัดหมูกรอบ ทานเป็นผักสลัด หรือนำไปดัดแปลงเป็นเมนูอร่อยตามที่ต้องการ ส่วนวิธีการและขั้นตอนการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก
วัสดุอุปกรณ์
1.กาละมัง ตะกร้า กล่อง ถาด หรือภาชนะอื่นๆ
2.ดิน, กระสอบป่าน,ขุยมะพร้าว หรือขี้แกลบเผา
3.ฝักบัวสำหรับรดน้ำ

การเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก

ดอกทานตะวัน

วิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก
1.ล้างเมล็ดทานตะวันให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้ประมาณ 5-10 ชั่วโมง
2.ใช้ดิน กระสอบป่าน ขุยมะพร้าว หรือแกลบเผาอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้เกลี่ยให้มีความสูงประมาณ 1 นิ้ว
3.นำเมล็ดทานตะวันที่แช่น้ำไว้มาเรียงในภาชนะที่ต้องการจะเพาะอย่าให้เมล็ดทับกัน
4.จากนั้นใช้บัวรดน้ำให้ชุ่มนำภาชนะที่เพาะวางไว้ในที่ร่มและรดน้ำเช้าเย็นทุกวัน
5.หลังจากปลูกประมาณ 4 วันหรือต้นอ่อนสูงประมาณ 4-5 นิ้วก็สามารถนำมาประกอบอาหาร หรือนำออกขายได้แล้ว
การเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอกมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่ง หากทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ก็ควรหาลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจำ เช่น ร้านข้าวต้ม หรือร้านขายอาหาร หากมีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอกอย่างเป็นระบบก็สามารถเพาะขายได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังนำต้นอ่อนมาจัดเรียงในถาดโฟมเป็นแพ็คๆส่งขายเป็นอาชีพเสริมตามตลาดสดได้อีกทางหนึ่ง